Cursus Bewegen in de openbare ruimte

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt een steeds grotere tak van sport. Het aantal beoefenaars van duursporten zoals hardlopen, skeeleren, fietsen en wandelen is in de laatste jaren ontzettend veel gestegen. Inmiddels beoefent ongeveer één op de vijf mensen één of meerdere van deze sporten wekelijks. Reden genoeg om je als beleidsmaker of buurtsportcoach verder te ontwikkelen op dit gebied.
Locatie
Externe locatie
Duur
3 dagen
Startdatum
26 september

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Fontysprofessionals

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Verbinder | Inspirator

Deze praktische cursus bewegen in de openbare ruimte is geschikt voor: buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers, combinatiefunctionarissen en alle andere professionals die aan de slag willen met een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.

Omschrijving

Deze meerdaagse cursus bestaat uit 2,5 lesdag. Tussen de cursusdagen door kun je, door middel van zelfstudie en het werken aan enkele opdrachten, de kennis toepassen op de eigen organisatie. Elke cursusdag is inclusief koffie, thee en een lunch.

Voor dat de cursus van start gaat maak je een keuze voor één van de twee begeleidingslijnen:

Begeleidingslijnen:

 1. Agenderen van en ophalen van de vraag voor bewegen in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een integrale visie voor de aanpak van bewegen in de openbare ruimte, het agenderen van sport, bewegen en gezondheid binnen de omgevingsvisie of het verkennen van de rol van je organisatie bij het thema beweegvriendelijke omgeving.
 2. Realiseren van bewegen in de openbare ruimte. Binnen deze lijn kan je denken aan het ontwikkelen van een beweegpark, een groenstrook openbaar toegankelijk maken voor sport en bewegen, inwoners activeren en faciliteren om meer te bewegen in de openbare ruimte, een park gebruiken voor bewegingsonderwijs of beweegactiviteiten of een bewonersinitiatief voor een beweegvriendelijke omgeving ondersteunen en faciliteren, of een route voor bewegen ontwikkelen.

Dag 1 - 09:00 tot 16:30 uur
- Kennis opdoen over BIOR state of art.
- Beleid vertaling van BIOR door gemeente en provincie.
- Omgevingswet en relatie met aanpalende doeleinden verkennen.
- Aan de slag met de procesaanpak BIOR voor één van beide leerlijnen.
- Wordt er een concrete opdracht geformuleerd en wordt er inspiratie opgedaan door het bezoeken van voorbeeldprojecten.

Dag 2 - 09:00 tot 16:30 uur
Je gaat een volledig plan van aanpak uitwerken hoe je natuur en omgeving kunt gebruiken in relatie tot sport en bewegen.

Dag 3 - 09:00 tot 13:00 uur
Je gaat je opbrengst delen met elkaar en feedback krijgen voor het vervolg van je plan.

Resultaat

Een beweegvriendelijke omgeving faciliteert, stimuleert en daagt mensen uit om te bewegen, spelen en sporten in hun leefomgeving. Dit bestaat uit hardware, software en orgware. Als we deze leefomgeving kunnen creëren, levert dat veel voordelen op en hier kun je als buurtsportcoach goed op in spelen! Deze cursus ‘bewegen in de openbare ruimte’ biedt handvatten om zelf aan de slag te gaan om BIOR een plek te geven binnen je gemeente. Je wordt mee genomen in recente praktijkvoorbeelden om hier niet alleen ‘best practices’ maar ook ‘worst practices’ uit op te halen. Je vergaart kennis over BIOR, de omgevingswet en de haakjes die gemaakt kunnen worden met andere beleidsterreinen zoals sociaal domein, ruimtelijke ordening en volksgezondheid. Vervolgens kun je met de opgedane kennis aan de slag met een eigen casus.

Data en tijden

Training met startdatum 26 september 2023:

 • Dinsdag 26 september van 09:00 tot 16:30 uur
 • Donderdag 9 november van 09:00 tot 16:30 uur
 • Donderdag 14 december van 09:00 tot 13:00 uur

Studiebelasting: 40 uur (20 lesuren en 20 zelfstudie uren)

  Meer info

  Margje Moonen
  m.moonen@fontys.nl

  Meer info over de training

  Kosten: € 895,00