Inclusive Deep Dive voor leidinggevenden

In de snel veranderende wereld vol superdiversiteit vergt het van ons niet alleen meer kennis over het onderwerp, maar vooral een kritische (zelf)reflectie over hetgeen je als individu en in jouw rol als professional concreet kan doen. In deze deep dive krijg je versneld inzicht en faciliteren we jou in het toepassen.
Locatie
Eindhoven
Duur
5 bijeenkomsten
Startdatum
19 september

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Leidinggevenden

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Coach | Verbinder | Inspirator | Innovator

Omschrijving

Wil jij een stevige kennisbasis over inclusie en diversiteit? Ben je op zoek naar een concrete aanpak hoe je inclusie als basis in je eigen organisatie en als leidinggevende toepast én daarmee je eigen veranderopgave kunt activeren? Dan is de deze Inclusive Deep Dive iets voor jou! Werken aan diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) kan voelen als een uitdagende en complexe taak. In de snel veranderende wereld vol superdiversiteit vergt het van ons niet alleen meer kennis over het onderwerp, maar vooral een kritische (zelf)reflectie over hetgeen je als individu en in jouw rol als professional concreet kan doen. In deze deep dive krijg je versneld inzicht en faciliteren we jou in het toepassen. Thema’s die aan bod komen zijn: identiteit, uitsluitingsvormen, begrippenkader diversiteit, equity en inclusie, macht/kracht: omgaan met weerstand, taal, micro messaging, cultureel (zelf)bewustzijn, psychosociale
veiligheid en identiteitsbewust handelen.

  • Bijeenkomst 1 en 2: gericht op het individu
  • Bijeenkomst 3 en 4: gericht op het systeem
  • Bijeenkomst 5: gericht op institutioneel

Data en tijden

  • 19 september 2023 8.30 - 11.30 uur

  • 3 oktober 2023 8.30 - 11.30 uur

  • 24 oktober 2023 8.30 - 11.30 uur

  • 7 november 2023 8.30 - 11.30 uur

  • 28 november 2023 8.30 - 11.30 uur

Resultaat

Je bent op de hoogte van de kennis over inclusie en diversiteit en hebt inzicht in de vertaalslag van theorie naar de praktijk. Je kent de invloed van (on)bewuste (voor)oordelen, systematische barrières in de context van de (team) omgeving. Je hebt inzicht en vaardigheden in een concrete aanpak bij inclusie en diversiteit. Je bent in staat helder en duidelijk je eigen veranderopgave te formuleren én actief bij te dragen aan een inclusieve organisatie – en daarmee sociale rechtvaardigheid.

Meer info

Jennifer Jubitane
j.jubitane@fontys.nl

Kosten: € 500,00