Symposium Bewegen in en rondom de school


Datum: 30 maart
Tijdstip: 13.30u
Locatie: Sporthogeschool

Inhoud
Op donderdagmiddag 30 maart 2023 wordt Dave Van Kann officieel geïnstalleerd als lector Leren bewegen in en rondom de school binnen het Fontyslectoraat Move to Be. Deze installatie wordt gemarkeerd door het uitspreken van de lectorale rede.
De lectorale rede wordt vooraf gegaan door het symposium Bewegen in en rondom de school.

Aanmelden