• 4 juli
 • Uitgelicht

Career Jumpstart kan met beurs nog meer 'neurodivergente' jongeren naar baan leiden

Marlou Heskes (l): 'We verkwisten talent, terwijl het bedrijfsleven schreeuwt om goede mensen.'
Goed nieuws voor iedereen in de regio Eindhoven die neurodivergent is (zie kader). Career Jumpstart, een initiatief van Fontys en TU/e, heeft een eervolle beurs ontvangen. Daarmee komt betere begeleiding van mensen wier hersenen net iets anders werken binnen handbereik.

In september 2021 startte Fontys samen met TU/e Career Jumpstart: een loopbaancentrum voor (bijna) afgestudeerden met een ondersteuningsbehoefte die worden begeleid in hun zoektocht naar een passende (afstudeer)stage/project en baan.

Projectleider Manon Krabbenborg: ‘We leiden studenten op en ze behalen, soms met extra ondersteuning, een prachtig diploma. Die ondersteuning is er tot en met het diploma en daarna zoeken ze het – een beetje bot gezegd – maar uit. Dat blijkt niet altijd te werken.

Lang niet alle neurodivergente studenten vinden werk, ook al hebben ze met succes een gewilde studie gevolgd. Daarom besloten we hen te begeleiden, tijdens hun stage en hun afstuderen ­én nog een jaar daarna. Ook helpen we werkgevers een omgeving te creëren waarin ook neurodivergente mensen gedijen.’

Volgens collega-projectleider Marlou Heskes slagen we er als maatschappij niet altijd in goed opgeleide mensen op een passende plek te krijgen. ‘Kortom: we verkwisten talent, terwijl het bedrijfsleven schreeuwt om goede mensen. Het gaat bovendien om veel mensen. Zo is van alle jonge mannen met autisme maar liefst 55 procent werkloos. Bij jonge vrouwen met autisme ligt dat percentage nog een stuk hoger. We moeten dat potentieel veel beter benutten.’

Eerder in contact

Als het aan Marlou, Manon en hun acht collega’s ligt gaat de lat flink omhoog. Marlou: ‘Op dit moment begeleiden we bij Career Jumpstart alleen Fontysstudenten en studenten van de TU/e – en dan nog uitsluitend tijdens het laatste jaar van hun studie. Eigenlijk ben je dan pleisters aan het plakken. We kunnen veel meer effect hebben op het welbevinden van neurodivergente studenten als we al aan het begin van hun studie met hen in contact komen en met de begeleiding kunnen starten. Verder willen we onze ondersteuning uitbreiden naar het voortgezet onderwijs en het mbo.’

Bijna alle studenten die zich op dit moment voor ondersteuning melden bij Career Jumpstart is neurodivergent, aldus Marlou. ‘Maar liefst 95 procent. Hun zelfkennis is over het algemeen gebrekkig en vaak hebben ze een negatief zelfbeeld. Gaat zo’n oud-student op sollicitatiegesprek en krijgt hij dan de vraag ‘Waar ben je goed in?’, dan weten ze het vaak niet omdat ze altijd zijn gewezen op wat ze niet kunnen.’

Manon: ‘Ze hebben nog geen zicht op hun eigen loopbaancompetenties en wat hun kan helpen beter om te gaan met de dynamische arbeidsmarkt en in welke omgeving ze tot bloei komen. Op dit moment besteden ze daar pas aan het eind van hun studieloopbaan aandacht aan. Als we eerder kunnen starten met de inzet van door ons ontwikkeld opleidingsaanbod gericht op zelf- en loopbaancompetenties zullen onze inspanningen meer effect hebben.’

Uitbreiding takenpakket

Het idee is dat de nieuw op te richten Career Jumpstart Academy een community of practice creëert waarin leerlingen, studenten, docenten en professionals uit het werkveld leren om samen te werken aan een arbeidsmarkt die open is voor álle talenten, onder meer door trainingen te ontwikkelen voor drie doelgroepen: het onderwijs, de studenten en de werkgevers. Met het door hen geschreven projectplan wisten Marlou en Manon dit voorjaar de Comeniusbeurs in de wacht te slepen ter waarde van een half miljoen euro, bedoeld om hbo-studenten en universitaire studenten te ondersteunen.

Verder is er de ambitie om neurodivergente leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo te ondersteunen. Manon: ‘Dat zou een flinke uitbreiding van ons takenpakket betekenen. Dat redden we niet met onze huidige bezetting. We willen dan vier teams inrichten: voor studenten, docenten, het werkveld en voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Dat gaan we doen met de doelgroepen samen, en met name neurodivergente jongeren, in de vorm van design thinking. We hopen dan zo’n 1.900 neurodivergente scholieren en studenten te kunnen ondersteunen.’

Tekst en foto: Martin van Rooij

Reacties

 • Marjolein Karels

  Echt heel goed van Marlou en Manon en hun team! Dit geweldige project verdient absoluut de Comenius Leadership beurs die ze binnengehaald hebben.

  De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.


 • Rolf Touwen

  Heel fijn dat alle mensen met een "etiket" nu gewoon Neurodivergent zijn en dat klinkt niet alleen heel positief maar is ook heel positief. Goed bericht, dank jullie wel voor dit bericht op Fontys HUB (Holland Hub)

  De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.


De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.