Nieuwe OER is compacter, eenvoudiger en inclusiever

Economiestudenten op campus Stappegoor in Tilburg - foto: Bas Gijselhart.

‘Eigenlijk keek er nooit een student naar onderwijs- en examenregeling OER’. Studente aan de Rockacademie Ciska de Smit slaat de spijker op de kop. Mede omdat studenten behoefte hadden aan een toegankelijke OER, is dit document herzien. Bovendien was er, vanwege de switch naar Talentgericht onderwijs behoefte aan meer eenheid en een document dat meer zou aansluiten bij dit type onderwijs.

Ciska vertelt samen met Dimphy Hooijmaijers (consultant onderwijsinnovatie), Michel Middendorp (jurist/consultant) en Willeke Tijmensen (voorzitter examencommissie en vertegenwoordiging van de transitie educatieve opleidingen) van het multidisciplinaire OER-team meer over de nieuwe opzet.

Het staat jaarlijks op de agenda: de OER-teksten herzien. Wat verandert er voor de OER-schrijvers bij instituten?
Dimphy: ‘ De teksten zijn minder juridisch en er is een nieuwe hoofdstukindeling.’
Michel: ‘De OER-schrijvers hebben minder werk, omdat veel velden en teksten al automatisch zijn ingevuld en veel teksten hetzelfde zijn in alle OER-en. Daarnaast is er nog wat opleidingsspecifieke-specifieke informatie die ingevuld kan worden. Wat verder opvalt, is dat we gesnoeid hebben in de informatie. We hebben gekeken: wat is er nog eigenlijk écht verplicht en nodig?’

Waarom is het belangrijk om meer eenheid in de teksten te krijgen?
Michel: ‘Er is binnen Fontys meer behoefte aan harmonisatie zodat studenten bij verschillende instituten hun opleiding kunnen vormgeven. Daarnaast biedt het voordelen om processen meer gezamenlijk vorm te geven.’

Een van jullie doelen was een meer toegankelijk en inclusief document te schrijven, hoe pak je zoiets aan?
Dimphy: ‘Wat ons hielp is elke keer in gedachten nemen voor wie we het doen: de student. Als je dat goed uitlegt, is iedereen ervan overtuigd dat het toegankelijker mag.’
Michel: ‘Al waren het niet alleen studenten die worstelden met het taalgebruik. Ook docenten pakten een OER er niet snel bij. Dus het was wel duidelijk waarom we dit deden.’

Dimphy: ‘We hebben ondersteuning gekregen van een tekstschrijver. Die zat als het ware de hele tijd als een aapje op onze schouder. Tijdens het schrijven waren we ons er continu van bewust dat het inclusiever en toegankelijker kon en moest. Zo staat er nergens meer ‘hij’ of ‘zij’ in dit document, maar spreken we de student aan met ‘jij’.’
Ciska: ‘Naast de informatie die al vaststaat, kunnen instituten nog zelf informatie toevoegen.'

Hoe zorgen jullie ervoor dat ook die informatie in de juiste taal is geschreven?
Willeke: ‘Dat is een goede vraag. Allereerst kunnen instituten over het algemeen slechts korte stukken aanpassen of ze hebben de keuze uit verschillende opties. Als team gaan we meelezen, waarbij we letten op het taalgebruik bij de opleidingsspecifieke teksten. Daarnaast stemmen de IMR en de OC in met dit document en zo zorgen we zo dus dat studenten meelezen.’

Doet dit goede voorbeeld volgen?
Michel: ‘Dat verwacht ik wel. Er zijn nog veel meer documenten die een meer toegankelijke schrijfstijl kunnen gebruiken. Overigens is het wel belangrijk om bij het herschrijven er telkens bij stil te staan dat je het, door het eenvoudiger op te schrijven, misschien niet meer helemaal juridisch dichtgetimmerd hebt. Dat moet je accepteren.’

Hoe kijken jullie terug op het proces?
Willeke: ‘Het was best een kluif, er komt veel bij kijken. We hebben volop feedbackrondes ingebouwd en bijgesteld. Dankzij het multidisciplinaire team hadden we ook binnen onze eigen werkgroep verschillende perspectieven. Ciska kijkt met haar studentenbril tijdens de feedbackrondes, Willeke kijkt mee vanuit de examencommissies, Dimphy heeft veel kennis over inclusiviteit en Michel en zijn juridische collega kijken er weer anders naar. Dat zorgt ervoor dat we een goed afgewogen OER hebben. Dit speelde al sinds najaar 2022. Ik ben dus trots dat het ons gelukt is! Ik ben nu bezig met de volgende fase: teksten harmoniseren binnen de transitie educatieve opleidingen. Zo hoeven bijvoorbeeld niet alle aparte docentenopleidingen de teksten te schrijven, maar zorgen we voor een gezamenlijke tekst.’

Dimphy: ‘Ik denk dat we hiermee een OER hebben waarmee we jaren vooruit kunnen. Een document waarbij de drempel om iets op te zoeken of terug te lezen veel lager is. En dat is precies wat we voor ogen hadden.’

Lees meer

  • 5 maart

Hoe Fontys kijkt naar Talentgericht onderwijs

Fontys biedt Talentgericht onderwijs aan. Waarom doen wij dit? Hoe zie je het terug in ons onderwijs? En welke afspraken hebben we samen gemaakt? Lees er meer over in dit bericht.

Lees verder
  • 5 maart
  • Talentgericht

Onderwijsvernieuwing is niet nieuw, afspraken wel

Studenten nemen de regie over hun eigen leerproces, krijgen meer vrijheid en leren van de keuzes die ze maken. Deze uitgangspunten van talentgericht onderwijs zijn niet nieuw binnen Fontys. Wat wel nieuw is, zijn de afspraken die hierover zijn vastgelegd.

Lees verder

Auteur: Romy Chatrou - TextVast

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.