Cheryl McDowall, Inclusieve samenleving

Wie ben ik?
'Mijn naam is Cheryl McDowall, programmamanager Inclusieve Samenleving en Docent HRM bij het instituut HRMenTP. Met de moord van George Floyd in 2020 dacht ik: stil staan en observeren, kan simpelweg niet meer. Ik wil geen toeschouwer zijn en wil iets dóen.'

Wat typeert je werk?
‘Diversiteit is een feit en gaat over de onderlinge verschillen tussen mensen. Wat je vervolgens met die verschillen doet, hoe je handelt ten aanzien van die verschillen, dan spreken we over inclusie. Het programma staat voor het bevorderen van inclusie binnen de zeven instituten van het domein Mens en Maatschappij en sluit aan op de Fontysstrategie om een inclusieve organisatie te zijn. Als programmanager werk ik domeinoverstijgend en in gezamenlijkheid. Het samen doen, leren en ervaren is voor mij belangrijk. Elkaars talenten, ervaringen en kennis inzetten, dat je van elkaar kan leren en respect hebt voor elkaar is de basis. Samen kom je verder en kun je impact maken.’

Wat wil je bijdragen aan het thema inclusie bij Fontys?
‘Het programma Inclusieve Samenleving is tot stand gekomen door samenwerking en bijdragen van verschillende sleutelfiguren van verschillende instituten. Met goedkeuring en de ambitie van de directeuren willen we in gezamenlijkheid stappen zetten.

Wij leiden de professionals van de toekomst op. Met het programma Inclusieve Samenleving willen wij bijdragen dat inclusie in het Fontys-DNA zit voor zowel studenten als medewerkers. Hierbij speelt bewustwording van de eigen denkkaders, het bespreken van de zaken waar we niet eens meer bij stilstaan (de norm) en de cultuur die we met elkaar standhouden, een belangrijke rol.’

Welke ambities heb je?
‘De wereld is in continue in beweging en wordt complexer en juist dan is het nog belangrijker dat onze studenten en medewerkers een betekenisvolle bijdrage kunnen gaan leveren. Fontys for Society betekent voor inclusie dat studenten en medewerkers ook een nieuwe norm kunnen neerzetten. Inclusie is niet meer een extra onderdeel maar een integraal onderdeel van wie we zijn, ons Fontys-DNA.’

Waarover kunnen collega’s contact met je opnemen?
‘Heb jij een expertise rondom inclusie en aanverwante thema’s die je wilt delen met anderen, wil je graag sparren om het onderwijs inclusief te maken of gewoon ervaringen delen? Dan kom ik graag met jou in contact.’

Contact