Fons Claessen, projectleider circulariteit en duurzaamheid

Mijn naam is Fons Claessen, ik heb antropologie en milieukunde gestudeerd en ben sinds 2017 werkzaam bij Fontys. Daar ben ik begonnen als projectleider van het Impulsteam Circulaire Economie, een team van mensen uit verschillende Fontysinstituten dat als taak had om circulaire economie als thema in het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van Fontys op de kaart te zetten. Dat is gelukt, want sinds 2020 heeft Fontys een eigen Expertisecentrum Circulaire Economie, dat recent is omgevormd is tot het CoE Circularity & Sustainability.

Energietransitie

Mijn functie is projectleider en programmamanager. Binnen het expertisecentrum houd ik me voornamelijk bezig met het leggen en onderhouden van contacten met de buitenwereld en het aanjagen en opzetten van nieuwe projecten. Op dit moment start ik als projectleider twee nieuwe grote projecten: Samen Beter, gericht op de verduurzaming en het circulair maken van bedrijventerreinen en het project Euregional Sustainability Center (ESC) waarin Duitse en Nederlandse studenten, docenten en onderzoekers gaan samenwerken aan vraagstukken uit het bedrijfsleven op het vlak van duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie.

Change agents

Mijn werk typeert zich door een mooie mix van project- en procesmanagement, inhoud en relatiemanagement. Graag schakel ik daartussen. Mijn werk is nooit saai. Wat het werk bij Fontys extra mooi maakt is dat je natuurlijk studenten erbij kunt betrekken. De Fontysstudenten werken daarbij als change agents om verandering bij de bedrijven en organisaties aan te jagen. Uiteraard vanuit het oogpunt dat ze deze skills ook later als professional in de praktijk kunnen brengen en zo helpen om de wereld een stukje mooier te maken.

Voor de nabije toekomst wil ik ook studenten graag nog meer bij de verduurzaming van Fontys zelf betrekken, bijvoorbeeld door een Green Office op te richten van waaruit studenten zich gevraagd en ongevraagd met Fontys als duurzame organisatie mogen bemoeien.

Contact

Bekijk ook het online college van Fons Claessen en Maarten van Andel over het verduurzamen van energieverbruik.

Wist je al dat in de energietransitie het verduurzamen van energieverbruik veel belangrijker is dan het verduurzamen van energieopwekking? Maarten van Andel (directeur, auteur en consultant duurzame energieopwekking) en Fons Claessen (programmamanager centre of expertise circulaire transitie) nemen je in dit online college in heldere taal mee in de uitdagingen van de energietransitie en komen met concrete tips voor thuis en op het werk.