Evelyne Meens, lector Leren Floreren, stelt zich voor

Jonge mensen zelfbewustwording meegeven

Wat is de kern van jullie onderzoek?.
‘We hebben de kern van ons onderzoek als volgt verwoord. Hieruit blijkt ook de maatschappelijke betrokkenheid van het onderzoek, het helpen van jong volwassenen om te floreren in het leven.'

Wat is jullie doel op korte termijn?
‘Vooral bekendheid creëren, laten weten dat we er zijn en ook vindbaar zijn. Er bestaan al veel initiatieven op dit vlak en wij willen die verbinden en vertalen naar andere situaties. Het gaat nu vooral om verbinden en vertalen, naast ontwikkelen en onderzoeken.

Een concreet voorbeeld is de startthermometer. Die hebben wij voor het hbo ontwikkeld en zo’n acht andere instellingen hebben de methode overgenomen. We zien nu dat het mbo ook interesse toont, maar een-op-een gebruikmaken van de startthermometer is lastig omdat het een andere doelgroep betreft met een iets andere taal. Dus gaan wij de startthermometer vertalen naar deze andere context.’

Hoe is de kenniskring samengesteld?
‘Liever praat ik over een team. Inclusief ondersteuners werken we met twaalf personen aan het onderzoek, en dat aantal fluctueert. Het unieke aan dit lectoraat is dat het een samenwerking tussen een lectoraat en een dienst is. Niet eerder werkte een dienst mee in een lectoraat. De onderzoekers zijn dus afkomstig uit het instituut HRM en TP en de dienst Studentvoorzieningen.

De projecten die lopen zijn:

  • Speak your mind: bespreekbaar maken van psychisch ongenoegen
  • Welzijnswijzer: Evidence based beslissen over het (al dan niet) voorzetten en evalueren van welzijnsinterventies in het ho
  • We’ve got your back: sociale een emotionele steun in het onderwijs
  • Startthermometer: samenwerkingsverband in onderzoek naar studentenwelzijn met 8 andere hogescholen
  • Ontwikkeling van My Student journey: een zelfbewustwording- en zelfregie instrument
  • Stride: onderzoek naar zelfvertrouwen en professionele identiteitsontwikkeling met Tilburg Universiteit
  • Autonomie ondersteuning: de rol van ondersteuning in autonomie door docenten rekening houden met individuele verschillen bij studenten

Heb je nog wensen?
‘Een grote wens is het uitbreiden en intensiveren van samenwerkingen. Het uitbreiden van samenwerking met het mbo en het intensiveren van samenwerkingsverbanden met universiteiten.’

Kijk hier als je meer wil weten over het onderzoek dat binnen het lectoraat Leren Floreren uitgevoerd wordt.

Auteur: Monique van Laar

m.vanlaar@fontys.nl

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.