FIR helpt Fontys geïnformeerde beslissingen te nemen

Lisanne van der Horst en Levi van den Bogaard: 'Het is fijn als onderzoeksresultaten tot vragen en tot nadenken leiden.'

Goed beleid baseer je niet op aannames maar op feiten. Daarom beschikt Fontys over een tiental onderzoekers die louter onderzoek doen in het belang van de Fontysorganisatie. Levi van den Bogaard en Lisanne van der Horst leggen uit met welke vragen zij zich bezighouden.

FIR staat voor Fontys Institutional Research: onderzoek voor Fontys zelf. De onderzoekers die onder FIR vallen zijn verdeeld over verschillende diensten. Zo werkt onderzoeker Lisanne van der Horst bij de Fontys Marketing, Communicatie & PR waar ze onder meer onderzoekt waarom studiekiezers uiteindelijk wel of niet voor Fontys kiezen. Levi van den Bogaard is verbonden aan Onderwijs & Onderzoek, waar hij onder meer onderzoek doet naar hoe de Kwaliteitsafspraken binnen Fontys worden gerealiseerd.

Bouwstenen voor beleid

De vraag waarom Fontys een netwerk van onderzoekers voor de eigen organisatie heeft, pareert Levi met een tegenvraag. ‘Je neemt wel eens beslissingen, toch? Op grond waarvan neem je die: op basis van feiten of je gevoel? Niets ten nadele van gevoel of intuïtie, maar als je besluiten neemt die gevolgen hebben voor 45.000 studenten en 5.000 medewerkers, dan wil je beleid maken en beslissingen nemen die goed onderbouwd zijn. FIR levert daar de bouwstenen voor aan, met betrouwbare data en analyses daarvan.’

Lisanne schetst het belang van FIR met een voorbeeld uit de praktijk. ‘Stel, een instituut overweegt een nieuwe opleiding te starten. Dan is er veel informatie nodig. Hebben studenten belangstelling voor die opleiding? Is er werk voor hen als ze afgestudeerd zijn? Wordt die opleiding elders al aangeboden en hoe loopt die daar? Met andere woorden: past die nieuwe opleiding in het landelijke opleidingsaanbod? FIR begeleidt zulke onderzoeken en bevraagt bijvoorbeeld studenten en werkgevers.’

Studentenpanel

Om goed onderzoek te kunnen doen naar de eigen organisatie is een Fontyspanel opgericht. Lisanne: ‘Daar zitten meer dan vijfhonderd studenten in, mooi verdeeld over de locaties, die zichzelf hebben opgegeven om mee te praten en mee te denken over Fontysbrede vraagstukken. We benaderen de studenten vijf tot tien keer per jaar voor een enquête of een gesprek.’

Bijvoorbeeld voor de jaarlijkse evaluatie van de Kwaliteitsafspraken: ‘Hoe kijken studenten aan tegen het onderwijs, docenten en de hybride leeromgeving? Omdat we dit panel hebben, hoeven medewerkers niet zelf de hort op, op zoek naar respons. Wij hebben een kort lijntje met de studenten en kunnen snel hun mening vragen en daarover terugkoppelen.’

Gegevens combineren

FIR combineert data uit verschillende bronnen om die vervolgens te duiden. Levi: ‘We weten dat de studenttevredenheid daalt – een landelijke trend – en dat de studentenaantallen afnemen. Op veel plaatsen vindt onderwijsvernieuwing plaats en we hebben gegevens uit medewerkerstevredenheidonderzoeken. Door gegevens te koppelen en in samenhang met elkaar te bekijken krijgen we waardevolle informatie waarmee we ons voordeel kunnen doen.’

Kunnen we dan meteen het tij keren en de studententevredenheid laten groeien? Levi: ‘Nee, zo is het niet. Wij beschikken niet over de heilige graal en wij hebben niet ineens overal de oplossing voor. We zijn onderzoekers, geen waarzeggers en ook geen beleidsmakers. Resultaten duiden doe je samen en zo kom je tot aanknopingspunten voor verbetering.’

De bevindingen van FIR leiden ook bijna altijd tot vervolgvragen. Lisanne: ‘En vaak zijn dat vragen waarop we het antwoord niet weten, omdat daarvoor weer aanvullend onderzoek nodig zou zijn. Heel erg is dat niet, trouwens. Het is fijn als onderzoeksresultaten tot vragen en tot nadenken leiden. Daar wordt ons beleid alleen maar beter van.’

Auteur en foto: Martin van Rooij

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.