Geïnstrumenteerde handschoen levert schat aan informatie voor orthopedisch technologen

Fred Holtkamp en zijn team ontvangen de tweede prijs van de RAAK-award
Tijdens het jaarlijkse SIA-congres op donderdag 16 november ontving het project SmartScan van Fontys Paramedisch de tweede prijs ter waarde van 5.000 euro van de RAAK-award. De SmartScan is een geïnstrumenteerde handschoen die een schat aan informatie oplevert waarmee orthopedisch technologen hun voordeel kunnen doen.

Fred Holtkamp is initiatiefnemer van het project en zegt over het winnen van de prijs van de RAAK-award: ‘Ik ben er heel blij mee. Het is een eer om de prijs te winnen en daarnaast een blijk van waardering. Bovendien kunnen we het geld goed gebruiken om onze ontwikkeling te vervolmaken en onze kennis te verspreiden op congressen en symposia, om op die manier de orthopedische technologie op een hoger plan te brengen.’

De geïnstrumenteerde handschoen registreert exact wat de handen van een orthopedisch technoloog doen als ze een vorm van een voet maken voor corrigerend schoeisel; denk aan de stand van de hand maar ook aan de hoeveelheid druk die op een bepaalde plek wordt uitgeoefend om de stand van de voet te corrigeren.

Dat levert een schat aan informatie op waarmee orthopedisch technologen hun voordeel kunnen doen. De geïnstrumenteerde handschoen wordt nu verder ontwikkeld zodat hij naar de markt kan worden gebracht.

Voetproblemen

Naar schatting 30 procent van de Nederlandse bevolking kampt met al dan niet ernstige voetproblemen. In ontwikkelingslanden is dat percentage nog een stuk hoger. De problemen variëren van een relatief onschuldige aandoening zoals platvoeten tot ernstige ziektebeelden, bijvoorbeeld als gevolg van diabetes.

Wat heeft diabetes met voetproblemen te maken? Nou, dit: sommige patiënten krijgen door diabetes last van verminderde doorbloeding en neurologische problemen in de voeten, die daardoor gevoelloos worden. Ontstaan er wondjes aan de voeten die lange tijd onopgemerkt blijven, dan kunnen die uitgroeien tot ernstige ontstekingen. Soms zo ernstig dat (een deel van) de voet moet worden afgezet.

Goed schoeisel, waarin de stand van de voet is gecorrigeerd en de druk op de voet goed wordt verdeeld, kan problemen voorkomen of verhelpen.

Traditionele manier

De traditionele manier van corrigerend schoeisel aanmeten is lastig te dupliceren en te automatiseren. De orthopedisch technoloog maakt met behulp van zijn handen en met gips een mal om de vorm van de voet "af te vangen". Welke afwegingen hij daarbij precies maakt en waar hij ter correctie van de voetstand meer of minder druk zet, was tot voor kort lastig te registreren en daardoor ook lastig over te brengen op studenten. Daardoor ontbreekt tot op heden een eenduidig, eenvoudig over te dragen handelingsprotocol.

Keten digitaliseren

Holtkamp: ‘Met de geïnstrumenteerde handschoen wordt de hele keten gedigitaliseerd. Dat betekent dat we straks geen gips meer nodig hebben om hulpmiddelen te maken, waardoor de hoeveelheid afval afneemt. Door de digitalisering gaat bovendien de doorloopsnelheid omhoog en dalen de kosten.'

'Met dit systeem verankeren we de kennis die nu nog veelal in de hoofden van orthopedisch technologen zit in een systeem, waardoor we deze kennis makkelijk kunnen delen. Onze ‘SmartScan’ heeft ook grote voordelen voor de patiënten, omdat het aanmeten van het hulpmiddel sneller gaat en de kwaliteit ervan omhoog gaat.’

Auteur: Martin van Rooij

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.