'Het Blendfit bordspel dicteert niet, maar inspireert'

Het Blendfit bordspel is een dialoogspel dat je helpt om het gesprek aan te gaan over verschillende aspecten van ‘blended learning.’
Hoe kun je met de mix van online en face-to-face leeractiviteiten het onderwijs verbeteren? Vooral door te doen. En open te staan voor de mogelijkheden. Aldus collega’s van het scrumteam Fontys Blended Learning. Het is ook geen kwestie van goed of fout maar een proces van proberen en van elkaar leren. En om dat proces te faciliteren, is het Blendfit-bordspel ontwikkeld. Fontyscollega’s kunnen hier tijdens de Doe Blended Workshopdagen kennis mee maken.

De reden om een bordspel te ontwikkelen, ligt in de eerder ontwikkelde blendfitscan, waarmee docenten een (papieren) scan kunnen maken van hun ‘blendfitheid.’ Blendfitheid mag je zien als een variant op de bekendere term ‘digitale fitheid of digifit’ vertelt Roel Martens, product owner van het scrumteam Fontys Blended Learning.

‘Blendfit dekt echter beter de lading wanneer we in de context van blended learning werken. Daarnaast is blendfitheid een knipoog naar iemands “fitheid” die je kunt trainen door het te gaan doen’, vult Ralf Ghijsen aan, mede-ontwikkelaar van het spel. ‘Dat is ook precies de reden geweest om er een spel van te maken. Het nodigt uit om er actief mee aan de slag te gaan en het er samen over te hebben. Het dicteert niet, maar inspireert.’

Spelregels
Aan de hand van stellingen (kaarten) ga je in gesprek over verschillende aspecten van blended learning. Hierdoor krijg je inzicht in het “blendfitgehalte” van jezelf en je medespelers. Op een speelse manier komen onder andere het doceren en begeleiden van studenten, het ontwerpen van onderwijs, toetsen, attitude en digitale vaardigheden aan bod. De extra categorie ‘actiekaarten’ zetten jezelf en je team letterlijk in beweging. Uiteindelijk krijg je een mooi visueel overzicht van het blendfitgehalte van jezelf en je medespelers. Daarmee is iedereen winnaar en zijn er geen verliezers.

‘De kracht van het spel zit ‘m inderdaad in het gesprek dat je met elkaar gaat voeren’, zegt Carola van Rooij, voormalig DLO (Digitale Leeromgeving)-coach en lid van het scrumteam. ‘Bijvoorbeeld in het kader van persoonlijke ontwikkeling of herontwerp van het onderwijs.’ Het maakt je bewust van je eigen situatie en je hoort over mooie praktijkvoorbeelden van collega’s. Je wordt direct geactiveerd. Daarbij is het wel van belang dat je niet te lang blijft praten. Maar daarvoor zit er een zandloper bij’, zegt ze met een knipoog.

Beschikbaarheid
Collega’s die het blendfitspel willen spelen, kunnen het spel (zolang de voorraad strekt) gratis aanvragen via het dit aanvraagformulier. Binnenkort is het ook te leen via enkele Fontysmediatheken. Meer informatie over het spel is te vinden op de website van Fontys Blended Learning.

Doe Blended Workshopdagen
Een andere manier om kennis te maken met zowel de blendfitscan als het Blendfit bordspel, zijn de Doe Blended Workshopdagen op 23, 25 en 30 januari. Tijdens deze dagen kunnen medewerkers via een aantal workshops werken aan hun blended kennis en vaardigheden. Er worden workshops in Eindhoven, Tilburg en Venlo georganiseerd. ‘Veel docenten hebben het harstikke druk en weinig tijd om nieuwe dingen uit te zoeken en proberen, zegt Ralf. ‘Wij helpen ze daarbij door een aantal hands-on, praktische workshops aan te bieden waar je direct wat aan hebt.’ We hopen dan ook dat docenten hier gebruik van kunnen maken. Mocht dat niet lukken, wens ik iedereen een nieuwsgierige houding naar de mogelijkheden van blended learning en alles daaromheen toe.’

Aanmelden voor de workshops

Erik Oomen

e.oomen@fontys.nl