Informatie Ondersteuning Praktijkgericht Onderzoek beter ingericht

We doen veel onderzoek bij Fontys. Ondersteuning bij het doen van onderzoek helpt in het proces.
Binnen Fontys houden veel collega’s zich bezig met onderzoek. Bij het doen van onderzoek komen veel zaken kijken zoals subsidies, datamanagement en publiceren. Om onze onderzoekers daarbij te ondersteunen is de portal Ondersteuning Praktijkgericht Onderzoek (OPO) ingericht. Recent is deze portal verhuisd naar de nieuwe SharePoint online-omgeving​.

In de nieuwe omgeving wordt onderscheid gemaakt in praktische informatie voor onderzoekers en informatie over/voor de onderzoeksorganisatie. Dit maakt de informatievoorziening net wat overzichtelijker. Concreet betekent dit dat er nu twee ondersteunende portalen zijn voor Praktijkgericht Onderzoek:

1. De OPO portal: met praktische informatie voor onderzoekers over het voorbereiden (bijvoorbeeld subsidies, ethiek en datamanagement), uitvoeren en afronden van onderzoek. Denk bij het afronden aan het onderzoek aan archiveren, visualiseren en publiceren.

2. De portal Onderzoeksorganisatie: met onder meer informatie over onderzoeksbeleid, onderzoeksorganisatie, lectoren en lectoraten, kwaliteitszorg en financiën.

Tijd om je favorieten bij te werken dus. Wil je meer weten over deze portals of heb je suggesties ter verbetering? Stuur dan een bericht naar opo@fontys.nl​.

Onderzoeksinformatie
Naast de ondersteunende portal voor onderzoekers is het project Onderzoeksinformatie gestart. Hierin wordt aandacht gegeven aan het verzamelen en presenteren van onderzoeksinformatie, zodanig dat die voldoet aan onze ambitie en behoeften. Ook hiermee dragen we bij aan een onderzoekend Fontys, een kennisinstelling die erkend wordt voor de relevantie, innovatiekracht en deelbare kennis. Dat is precies waar het project Onderzoeksinformatie aan bijdraagt: Samen inzicht in onderzoek.

Monique van Laar

m.vanlaar@fontys.nl

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.