Leven Lang Ontwikkelen krijgt steeds meer vorm bij Fontys

Een studiecarrière stopt niet meer bij het behalen van een bachelordiploma. Ontwikkeling gaat een leven lang door. Fontyscampus in Tilburg.
Niet alleen de verpleegkundige of ict’er moet regelmatig “terug naar de schoolbanken” om bij te blijven in zijn vak. Het geldt evengoed voor Fontysmedewerkers. Op beide sporen zet Fontys in met twee programma’s. Fontys heeft ook een Kenniscentrum LLO. Hoe grijpt dat alles op elkaar in en wat levert het op?

Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is een belangrijke pijler in de Fontys for Society-strategie. Er zijn twee programma’s aan verbonden: Leven Lang Ontwikkelen en Wendbare professionals. De eerste gaat met name over het opleidingsaanbod van Fontys voor de arbeidsmarkt en de tweede over de ontwikkeling van de eigen medewerkers. Het Kenniscentrum LLO is aanjager van onderzoek, kennisdeling en onderwijs.

Onderstaand overzicht laat zien hoe de verschillende onderdelen zich tot elkaar verhouden. Tekst gaat verder onder afbeelding.

Externe professionals en werkveld

Een Leven Lang Ontwikkelen staat ook in Den Haag hoog op de agenda. ‘Als hogeschool met een groot aanbod aan opleidingen is het vanzelfsprekend dat Fontys daaraan een bijdrage levert’, zegt Ronald Philipsen, programmadirecteur LLO (tevens directeur Dienst Marketing en Communicatie). Aan hem de taak om de komende jaren de plannen daarvoor richting te geven.

‘Wij willen de fondsen die de overheid beschikbaar stelt maximaal aanwenden, om LLO binnen Fontys én de regio’s waarin we actief zijn naar een hoger niveau te brengen’, zei hij eerder in een interview met Fontys Hub. Fontys wil als partner samen met de regio het opleidings- en cursusaanbod ontwikkelen waar behoefte aan is. En dat zo organiseren dat werkenden het kunnen volgen, bijvoorbeeld door het invoeren van deelcertificaten.

Een studiecarrière stopt niet meer bij het behalen van een bachelordiploma. Ontwikkeling gaat een leven lang door. Maar ook voor nieuwe groepen kan studie bijdragen aan emancipatie en persoonlijke ontwikkeling of de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Fontys Pro zet zich bij Fontys in voor de werving van deze doelgroepen.

Interne professionals

Wat voor de “buitenwereld” geldt, geldt natuurlijk ook voor Fontys. Maar nu nog meer, vanwege de verschillende veranderopgaven vanuit de strategie Fontys for Society, waarin het Talentgericht onderwijs voorop staat. Het programma Wendbare professionals - in samenwerking met dienst P en O - ondersteunt de organisatie daarbij.

Want dit alles vergt nogal wat van de Fontysprofessionals. Ze moeten soms anders gaan samenwerken, er zijn andere vaardigheden en kennis nodig. Met het programma Wendbare professionals wil Fontys bereiken dat haar medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen, als individu, als team en als organisatie. Dienst P en O is hierin een belangrijke speler. Programmamanagers zijn Sofie Moresi en Kevin Theunissen.

Er zijn verschillende ondersteunende methoden en tools ontwikkeld die bijdragen aan de doelstellingen, zoals de Fontysrollen. En op de pagina Ontwikkel jezelf vinden medewerkers alle ontwikkelmogelijkheden die Fontys aanbiedt: voor jezelf, het team, of de organisatie.

Onderzoek en kennis delen

Het Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen van Fontys werkt interdisciplinair. Er wordt niet alleen gekeken naar het individu, maar ook naar de organisatie waar die werkt en het netwerk eromheen. Want werkgevers en regionale partners spelen een belangrijke rol spelen in het proces van een leven lang ontwikkelen.

Leading Lector Marian Thunnissen is de kartrekker van het kenniscentrum.

Auteur: Petra Merkx

Reacties

Reageren? Vermeld dan je volledige naam en e-mailadres. Je reactie wordt na moderatie zichtbaar. Je e-mailadres wordt niet getoond op de website.