Onderzoek naar medewerkers met 'cognitief talent'

Fontys wil niet alleen de talenten van studenten optimaal tot ontwikkeling laten komen, ook die van haar medewerkers. Fontys start daarom een onderzoek naar medewerkers met 'cognitief talent'. Belangstellenden kunnen zich melden.

Initiatiefnemers zijn Isabelle Diepstraten, Danae Bodewes, Annemieke Weterings en Anouke Bakx. Zij zijn allen op een of andere manier betrokken bij onderzoek naar talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid bij Fontys.

Onderzoek en ontmoeting

Het onderzoek gaat over het cognitief talent van medewerkers en hoe dit talent optimaal tot ontwikkeling kan komen binnen Fontys. Het onderzoek gaat in op aspecten als welbevinden, motivatie, relatie, competentie, autonomie en nieuwsgierigheid.

Cognitief talent wordt in dit onderzoek vertaald in de volgende eigenschappen: snel denken, complexe zaken aan kunnen, autonoom, nieuwsgierig en gedreven. Mogelijk ook sensitief en intens levend, en plezier scheppen in creëren. In dit onderzoek kijken de initiatiefnemers naar wat deze snelle, creatieve en autonome denkers nodig hebben om zich thuis te voelen en zichzelf te kunnen zijn binnen Fontys.

Doel is onder andere om een praktische gespreks- en handelingstool voor medewerkers en leidinggevenden te ontwikkelen om ook talenten van deze medewerkers te laten floreren.

Meedoen

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving en wil je meer Fontys-collega’s ontmoeten die zich in bovenstaande omschrijving herkennen? Dan vind je het misschien interessant om mee te denken en/of deel te nemen aan onderzoek. Je kunt je via de mail aanmelden bij Isabelle Diepstraten of Danae Bodewes.

Het onderzoek start met een online bijeenkomst voor Fontys-professionals op dinsdag 14 maart, online via MSTeams om 15.30-17.30 uur. Het doel van die bijeenkomst is elkaar leren kennen, meer te weten te komen over cognitief talent en het uitwisselen van ervaringen. Vervolgens start het onderzoek in de vorm van een individueel en/of groepsinterview over jouw werkplezier, welbevinden en wat jij daar als medewerker voor nodig hebt.

Reacties

Reageren? Vermeld dan je volledige naam en e-mailadres. Je reactie wordt na moderatie zichtbaar. Je e-mailadres wordt niet getoond op de website.