Onderzoekers en lectoren vieren toekenning van maar liefst 9 SPRONG-subsidies

Ook studenten werken mee in de onderzoeksprojecten.

Fontys neemt deel aan maar liefst negen goedgekeurde SPRONG-trajecten. Voor twee daarvan zijn ze zelfs penvoerder. Een ongekend succes dat op maandag 22 mei gevierd werd met een serie pitches van deze trajecten en een welverdiende borrel.

Fontys hecht grote waarde aan de samenwerking met andere hogescholen. Door onder andere op onderzoeksvlak samen op te trekken, leren we van elkaars kennis en expertise. Hierdoor kunnen we grotere onderzoeksprojecten uitvoeren en -resultaten delen. Ook Regieorgaan SIA gelooft in het belang van samenwerking. Ze stimuleren dit door SPRONG-subsidies uit te reiken aan hogescholen die gezamenlijk investeren in het versterken van onderzoeksgroepen.

Verschillende rollen

In het Nexus-gebouw op het TU/e terrein in Eindhoven komen die maandag zo’n veertig belangstellenden bij elkaar. De meesten van hen maken, vanuit verschillende rollen, deel uit van een onderzoeksgroep die een SPRONG-subsidie heeft ontvangen. Deze groepen staan over het algemeen nog in de startblokken en de deelnemers blijken te snakken naar namen en rugnummers van andere SPRONG-groepen. Ze zien grote meerwaarde in het uitwisselen van tips en tricks. Want hoe doe je dat eigenlijk, zo’n omvangrijke samenwerking handen en voeten geven?

Tips & tricks van een ervaringsdeskundige

Nadat bestuurslid en portefeuillehouder onderzoek Arian Steenbruggen de betrokken collega’s heeft gefeliciteerd met de toekenning van het grote aantal SPRONG-subsidies en zij het belang heeft benadrukt van deze trajecten voor Fontys for Society, is het woord aan lector Jifke Sol, lector Circulaire Transities.

Zij heeft met "de Circulaire SPRONG" al de nodige ervaring opgedaan. 'Verwacht, ook als ondernemer, niet al na een half jaar succes. Dat komt vanzelf', stelt ze de zaal gerust. 'Begin gewoon en stuur bij waar nodig. Blijf dicht bij jezelf en bij het initiële plan van je consortium. Het zal heus niet in één keer goed gaan, maar gelukkig verwacht het SIA dat ook helemaal niet. Inzichten komen vanzelf als je eenmaal op stoom bent. Zo kwam ik, nadat ik onze ideeën al tientallen keren aan verschillende partijen had moeten uitleggen en pitchen, op het idee om podcasts op te gaan nemen. Daar ga je één keer goed voor zitten en vervolgens kan iedereen die geïnteresseerd is ze beluisteren. Ideaal.'

Falk Hübner in gesprek de Fontys Hub-verslaggever.
Falk Hübner in gesprek de Fontys Hub-verslaggever.

Nadat Jifke de zaal de nodige inzichten heeft meegegeven, is het tijd voor de pitches van de nieuwe SPRONG-groepen. Behalve een korte toelichting op de inhoudelijke focus van hun SPRONG-groep, maken ze ook duidelijk wat ze hopen te bereiken (vandaag én de komende jaren) en waar ze zoal tegenaan lopen.

Data engineering

Als eerste is het project DEMAND aan de beurt, dat staat voor Data Engineering and MANagement in Dataketens. Leading lector Applied AI Gerard Schouten vertelt dat bedrijven steeds afhankelijker worden van data. Hierop baseren ze niet alleen hun bedrijfsprocessen, maar ook hun verdienmodellen. De vraag is: hoe volledig en vooral hoe betrouwbaar zijn deze data eigenlijk? De DEMAND-groep heeft zichzelf tot doel gesteld om een toolbox te bouwen voor het verzamelen, opschonen en delen van data. Verder willen ze best practices en dataspace voorbeelden opleveren en learning communities en labs inrichten.

Emissieloos vervoer

Het FAST-project (Future Autonomous & Sustainable Transport) heeft zich als doel gesteld over acht jaar toonaangevend te zijn in Noordwest-Europa in praktijkgericht multidisciplinair onderzoek naar emissieloze en autonome mobiliteit voor collectief personenvervoer en goederenvervoer. Docent-onderzoeker Paul Verstegen van Fontys Engineering geeft aan dat ze hierbij rekening dienen te houden met belangrijke mobiliteitsuitdagingen als veiligheid, comfort, duurzaamheid en bereikbaarheid. Behalve ervaringen van andere SPRONG-groepen hopen ze vandaag suggesties te krijgen over zaken als administratie, zichtbaarheid en financiering.

Duurzame logistieke corridors

Guy Somers, consultant van Fontys Techniek en Logistiek uit Venlo, omschrijft de projectdoelstelling van de SPRONG-groep GREENING CORRIDORS als volgt: 'We willen duurzame logistieke corridors ontwikkelen en stimuleren. We hebben de ambitie om de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen in de logistieke sector drastisch te verminderen door het toepassen van nieuwe technologieën.' De drie thema’s die daarin centraal staan, zijn: beter benutten van capaciteit van infrastructuur en vervoermiddelen, schone, veilige en autonome modaliteiten en digitalisering van de keten.

Digitale oplossingen met socicaaleconomische impact

Digital Realities zijn slimme, interactieve digitale omgevingen die naadloos integreren met data, AI, machine learning, modelling simulation en game- en mediatechnologieën als virtual reality. De SPRONG-groep DIGIREAL XL bouwt aan een Research, Development & Innovation-centrum, met als thema Digital Realities voor sociaaleconomische impact. Leading lector Inclusive Society Mark de Graaf is erg te spreken over de samenwerking met BUas, die hij beschrijft als een ‘zeer professionele onderzoeksorganisatie’. 'En BUas leert op zijn beurt weer veel van ons over de integratie van onderzoek in het hoger onderwijs.'

Gelijke kans op gezondheid

De SPRONG-groep Societies and Systems for Health, Inclusiveness and Fairness in Transition (ook wel 2SHIFT) wil dat iedereen een eerlijke kans krijgt op gezondheid. Krachtige en duurzame gemeenschappen staan aan de wieg van deze ambitie. 'Door formele en informele actoren in welzijn, wonen en zorg gelijkwaardig te laten samenwerken, hopen we de huidige sociaaleconomische gezondheidsverschillen te kunnen verkleinen', aldus Mariël van Pelt, lector Sociale Veerkracht bij Fontys Sociale Studies.

Artistieke interventies in de zorg

Deze SPRONG-groep onderzoekt wat voor toegevoegde waarde kunstenaars met artistieke interventies kunnen leveren aan zorgprofessionals, patiënten, zorginstellingen en hun bewoners. Ze zoeken de verbinding en hebben zich tot doel gesteld om CARE-labs te ontwikkelen waar al deze doelgroepen samenwerken aan nieuwe concepten en praktijken van zorgzaamheid. 'Als kunstenaar heb je gesprekken met patiënten en bewoners die ze nooit eerder met iemand anders hebben gevoerd', weet lector Artistic Connetive Practices Falk Hübner uit ervaring. 'Doordat we oprechte vragen stellen, komen ze op nieuwe plekken van de verbeelding.'

Menselijk kapitaal en arbeidsmarkt

Dit project ten slotte richt zich op drie kernvraagstukken. Als eerste de arbeidstekorten die ontstaan door krimp van de beroepsbevolking en onvoldoende productiviteitsgroei. Hierdoor dreigt belemmering van langjarige economische groei. Het volgende vraagstuk betreft de verschuivende vraag naar arbeid als gevolg van verschillende transities (digitaal, zorg, energie). En ten slotte is er de groeiende kloof tussen de toekomstige arbeidsvraag en de kennis en vaardigheden van de huidige beroepsbevolking.

Rondetafelgesprekken

Nadat alle groepen hun pitch hebben gehouden, worden de aanwezigen uitgenodigd om naar de plenaire zaal te komen. Daar staan ronde tafels waar ze met elkaar kunnen sparren over zaken als kwaliteit en governance en research data management.

  Uit de geanimeerde gesprekken, vragen en tips blijkt hoe belangrijk het is om af en toe fysiek samen te komen en inzichten met elkaar te delen. De rondetafelgesprekken gaan onder andere over privacy, personeelswisselingen, subsidieaanvragen en samenwerken in een groot consortium. Door best practices uit te wisselen, hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden.

  Geeft vleugels

  De dag wordt afgesloten met een borrel om te vieren dat Fontys erin is geslaagd om bij zo veel toegekende SPRONG-groepen betrokken te zijn. 'Behoorlijk indrukwekkend', zo vindt ook Falk Hübner. 'Deze subsidie stelt ons in staat om eerder te starten met onze projecten. Het geeft letterlijk vleugels aan ons werk.'

  Fontysonderzoek

  Auteur: Marieke Peeters

  Reacties

  Reageren? Vermeld dan je volledige naam en e-mailadres. Je reactie wordt na moderatie zichtbaar. Je e-mailadres wordt niet getoond op de website.