Oprichting Sustainable Impact Office: grote stap in verduurzaming Fontys

Ralph Disseldorp, Elke van der Valk en Geert van Seeters.

Het ontbreekt binnen de muren van Fontys niet aan projecten over duurzaamheid. Maar al die losse projecten bij Fontysinstituten hebben niet altijd een gemeenschappelijke deler. Daar gaat het Sustainable Impact Office verandering in brengen. De initiatiefnemers vertellen hoe zij de lijm gaan zijn tussen alle initiatieven.

Want duurzamer worden doe je samen. Daarom werken projectleiders Elke van der Valk en Geert van Seeters en Ralph Disseldorp (directeur Economie en Communicatie en gedelegeerd portefeuillehouder duurzaamheid van Fontys) aan een Sustainable Impact Office. Dat doen zij samen met studenten. Dit nieuwe initiatief kun je zien als de lijm tussen alle Fontysinstituten en de duurzaamheidswensen van de hele onderwijsinstelling.

Waarom is een Sustainable Impact Office nodig?
Elke: ‘Als Fontys waren we op duurzaamheidsvlak een voorloper. We ondertekenden al in 2018 de Sustainable Development Goals (SDG’s). Om die voorloperspositie te behouden, moeten we duurzame stappen blijven zetten.’

Geert: ‘Daarbij draait alles om voordoen, meedoen en volhouden.’

Ralph: ‘Bij Fontys lopen 5.000 medewerkers en 45.000 studenten rond. Zij kunnen samen een enorme impact maken. Op school, en in de maatschappij.’

Geert: ‘Welke studie je ook doet, aandacht voor duurzaamheid moet daarbinnen vanzelfsprekend zijn. Het thema moet verweven worden met het onderwijs, geen los vak zijn dat je af kunt vinken. Alleen op die manier kunnen we écht toekomstbestendige professionals afleveren. Want de invloed die jij hebt op een duurzame toekomst is als professional misschien wel veel groter dan in de rol als consument of burger.’

Wat gaan studenten en medewerkers vanaf september merken van het nieuwe office?
Geert: ‘Wat ze gaan merken is dat we niet alleen duurzame stappen zetten binnen ons onderwijs en de bedrijfsvoering, maar dat we dat ook meetbaar én zichtbaar maken. Fontys Bedrijfsvoering is al jaren bezig met verduurzaming. Een mooi voorbeeld is onze mobiliteitsagenda; door actief in te zetten op mobiliteit hebben we echt al grote stappen gezet en stoten we fiks minder CO2 uit. Die verduurzaming is ook nodig bij Onderwijs en Onderzoek.

Op veel plekken wordt al duurzaam onderwijs verzorgd en onderzoek gedaan maar dat weten we vaak niet van elkaar. En op andere plekken binnen Fontys willen ze verduurzamen maar weten niet hoe. Het Sustainable Impact Office kan op dat vlak verbinden, inspireren, faciliteren en een community opbouwen. Belangrijk is dat we uitgaan van positivisme en goede voorbeelden, dán willen mensen mee.’

Jullie willen er als Fontys voor zorgen dat studenten klaar zijn voor een impactvolle rol in organisaties en het bedrijfsleven. In hoeverre leeft dit thema op de werkvloer waar jullie studenten straks terechtkomen?
Elke: ‘Misschien wel meer dan we vaak denken. Organisaties en bedrijven vragen om professionals die klaar zijn voor de toekomst. Al in 2019 hebben ruim 150 partijen uit de Brainport Eindhoven-regio gezamenlijk hun steun uitgesproken voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die door de VN zijn opgesteld en de SDG-charter ondertekend. Fontys had zelf al eerder de SDG HBO charter ondertekend. Dus we sluiten op meerdere vlakken aan op die vraag. Dat doen we via het Sustainable Impact Office, maar we werken ook al in Living Labs aan duurzaamheidsvraagstukken van het bedrijfsleven.’

Jullie willen van ‘los zand’ naar meer eenheid. Hoe willen jullie dat bereiken?
Elke: ‘De insteek van het Sustainable Impact Office is om samen met studenten, docenten, docentonderzoekers en andere collega’s aan een community te bouwen rondom duurzaamheid.’

Geert: ‘We willen beginnen met de 10 procent die nu al veel doet, maar zich soms nog eenzaam voelt. Als zij zich verbinden, volgt de rest. Het sneeuwbaleffect. Het doel is dat we het uiteindelijk allemaal samen doen.’

Jullie geven aan dat duurzaamheid een rol moet spelen binnen het onderwijs, kunnen jullie daar voorbeelden van geven?
Elke: ‘Een heel simpel voorbeeld is dit: bij economische studies past het niet meer om onze studenten alleen winstmodellen mee te geven. We moeten ze ook leren hoe ze op een andere manier met de markt en de impact op de wereld om kunnen gaan. Daar passen circulaire businessmodellen en het kijken naar meervoudige waardecreatie veel beter bij.’

Ralph: ‘Je ziet dat het bij de ene opleiding al meer gemeengoed is dan bij de andere. Als ik kijk naar de accountants die wij opleiden, dan zie ik dat zij door de eisen die op dit vlak aan bedrijven worden gesteld, hier al heel erg mee bezig zijn. Terwijl, ik noem maar wat, een student verpleegkunde wellicht nu nog minder meekrijgt van het thema. Terwijl in de zorg nog genoeg te winnen valt, bijvoorbeeld op het gebied van het verminderen van afval. Juist daarom moet het binnen elke opleiding een thema zijn.’

Elke: ‘Neem nou de opleiding Toegepaste Psychologie: die professionals kunnen bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering rondom duurzaamheid. Daar zijn ze ook al volop mee bezig.’

Wat betekent dit voor het onderwijs?
Ralph: ‘Ik denk dat we duurzaamheid nog meer als iets kunnen gaan zien dat de positie van studenten op de arbeidsmarkt kan versterken. Organisaties vragen hier gewoon om. Daarnaast denk ik dat we binnen opleidingsprofielen nog specifieker mogen benoemen welke rol duurzaamheid speelt.’

Geert: ‘Vergeet hierbij overigens ook onze onderzoekstak niet, waarbinnen we nu al volop onderzoek doen naar duurzaamheidsvraagstukken die het bedrijfsleven aandraagt.’

Wanneer is dit nieuwe initiatief daar?
Elke: ‘Geert en ik zijn als projectleiders met verschillende studenten nu bezig met de voorbereidingen. Het moet echt door en voor studenten worden. Hoe we alles precies gaan vormgeven gaat zich de komende tijd vanzelf uitwijzen. Het is een proces waar we inzitten met het hele kernteam. De opening van het fysieke office én het online platform is op 13 september tijdens het Fontys for Society Event.’

Stel: ik spreek jullie over vijf jaar. Hoe staat Fontys er op duurzaamheidsvlak dan voor?
Ralph: ‘Ik hoop dat we dan nóg meer werken volgens het credo: practice what you teach én teach what you practice.’

Elke: ‘Met het ondertekenen van de SDG’s hebben we laten zien dat de intentie er is om duurzaamheid centraal te stellen. Over vijf jaar hebben we laten zien dat we het niet bij mooie woorden houden, maar echt iets doén.’

Geert: ‘Dat we onze maatschappelijke opdracht als kennisinstelling waarmaken door alle (aanstaande) professionals op te leiden als duurzame impactmakers voor het werkveld in een brede welvaart. En dat we op koers liggen voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030.

Het hoeft niet in één keer perfect. We doen ons best, stapje voor stapje, elke dag weer.
We willen mensen een optimistische positieve blik geven en laten beseffen dat zij zelf onderdeel zijn van de oplossing. Zowel in hun rol als burger, consument en professional.'

Lees meer over de projecten van Fontys op de externe website: Fontysforsustainability.nl.

Vragen over het Sustainable Impact Office?

Contact

Auteur: TextVast

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.