Pabo Sittard investeert in “feedback-geletterdheid”, waarom is dat nodig?

Studenten van de Pabo staan al snel een groot deel van de tijd voor de klas.
Vorig schooljaar heeft De Nieuwste Pabo (dNP) in Sittard, onderdeel van Fontys en Zuyd Hogeschool, een goede start gemaakt met het verder professionaliseren van het team in het geven van feedback. dNP ontwikkelde een nieuwe manier van feedback geven: “feedback-geletterdheid”. Aan docenten Pim Horio en Julius Winkens de taak om het proces soepel te laten verlopen.

Bij De Nieuwste Pabo staan de studenten veel voor de klas tijdens hun studie. Julius: ’40 procent van de tijd. Dat is vergeleken met andere pabo-opleidingen veel. Maar wij weten dat studenten het meeste leren door het zelf in de praktijk te ontdekken.’ Sinds de start van het nieuwe schooljaar kregen studenten in de net gestarte deeltijdvariant dan ook geen klassieke toetsen meer. Ze gingen zelf aan de slag met hun “leeruitkomsten”.

Julius Winkens
Julius Winkens

Eis was wel dat de studenten feedback moesten verzamelen bij hun begeleiders op zowel hun stageschool als de opleiding. Want nu zij niet meer klassiek getoetst worden, is het de uitdaging om alsnog die kwaliteit te waarborgen. Hoe ze dat doen? ‘Studenten verzamelen feedback, dat is hun bewijslast. Daarmee kunnen ze aantonen dat ze aan hun vereiste leeruitkomsten voldoen’, legt Pim uit. Een nieuwe rol voor de student. Maar ook voor de docenten van dNP.

Lastig
Maar al snel werd duidelijk dat docenten het nieuwe onderwijssysteem best lastig vonden. Hun klassieke rol als docent werd namelijk uitgebreid met die van coach. Julius: ‘Op hun oorspronkelijke taak van kennisoverdracht ligt minder de nadruk. Maar de vaardigheid om op verschillende manieren feedback te kunnen geven, wordt wel belangrijker.’Daarom wordt er gekeken naar “feedback-geletterdheid”: een verzamelterm voor alle vaardigheden die de coach nodig heeft om de begeleiding van de student zo optimaal mogelijk in te kunnen richten. ‘Denk daarvoor aan goed kunnen luisteren, meedenken, kennis paraat hebben en weten op welk moment je op de juiste knopjes moet drukken’, zegt Pim.

Pim Horio
Pim Horio

Professionaliteit
Dus waar begin je? ‘We hebben van tevoren workshops georganiseerd voor alle docenten om stil te staan bij hun nieuwe rol. Hun zorgen over dit nieuwe onderwijssysteem namen we altijd serieus’, vertelt Julius.Want het is nogal wat. Hoe kun je nog steeds je kennis overdragen aan de studenten, maar dan als vakexpert en coach? Hoe zorg je ervoor dat studenten afstuderen met het juiste niveau? Pim: ‘Wij zijn in ieder geval altijd uitgegaan van de professionaliteit van ons docententeam. Daardoor voelden zij zich gehoord en was er sprake van constructieve kritiek. De docenten namen gaandeweg de nieuwe mindset aan waarin ze zich bewust werden van hun nieuwe rol.’

Nieuwe uitdagingen
Inmiddels hebben de docenten hun draai gevonden als coach. Maar er liggen alweer twee nieuwe uitdagingen in het verschiet. Julius: ‘Tijdens dit proces hebben we ons gericht op de ontwikkeling van de docenten. Nu merken we dat er ruimte voor verbetering is bij de deeltijdstudenten. Dan gaat het vooral om hoe ze feedback vragen, ontvangen en verwerken. Aan de andere kant wordt er ook iets gevraagd van de mentoren in het werkveld. Zij moeten goed stilstaan bij hoe ze ontwikkelingsgerichte en waarderende feedback geven aan de student.’

Waar het op neerkomt? ‘We zijn nooit klaar! Het is een proces dat doorgaat. Heb je de behoefte van de ene partij vervuld? Dan staat de volgende alweer klaar met nieuwe vragen. Of dat nu de student, docent of de stageschool is’, sluiten Julius en Pim af.

Verhalenreeks over Kwaliteitsafspraken

Auteur: Bureau Textvast

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.