Van diploma-uitreiking on tour tot een bonusmama

Feestelijke diploma-uitreiking, ondanks corona.
Hoe kunnen onderwijsinstellingen de NPO-gelden inzetten? Opleidingsmanager Mariken Thomasse kan meer dan genoeg voorbeelden geven. Ze blikt terug op de manieren waarop bij haar opleiding Communicatie deze coronagelden zijn ingezet. Dat doet ze aan de hand van zes voorbeelden. ‘Mijn advies: experimenteer! En durf te falen.’

Corona lijkt al even geleden, maar het onderwijs merkt nog steeds de gevolgen ervan. Met de zogenoemde coronagelden bood én biedt de overheid hulp. 6 voorbeelden van hoe Fontys ze inzet.

Voorbeeld 1: Extra aandacht voor interculturele verschillen
‘Een student die wekenlang zijn kamer niet uitkwam... Het is écht gebeurd. Het ging om een jongere uit China; in dat land zijn de regels veel strenger dan hier. Als je ouders zeggen: "blijf alsjeblieft binnen", dan is het heel lastig om weer naar school te komen. Veel studenten zaten maar op hun kamertje van drie bij vier. Er waren grote verschillen tussen de manieren waarop landen omgingen met corona en dat zagen wij terug in onze internationale studentenpopulatie. We hebben echt in kaart gebracht hoe het er per land aan toeging. Overigens heeft dit ons doen inzien hoe belangrijk intercultureel competent zijn is. En hoe belangrijk het is hier aandacht voor te hebben.’

Voorbeeld 2: Aandacht voor studentenwelzijn
‘Om terug te grijpen op bovenstaand voorbeeld: als je zo lang alleen bent, dan moet je echt wel weer even gereset worden naar sociale interactie. We zien dat studenten meer psychisch lijden dan een aantal jaar geleden, dat ze enigszins vervormd zijn door het isolement. Daar wil je ze zo snel mogelijk uit krijgen. Maar het kost tijd om de angst kwijt te raken om contact met elkaar te hebben. Zeker als in je moederland iedereen nog in lockdown zit of met mondkapjes op rondloopt. Ons streven is om van onze opleiding een tweede huis te maken, een veilige haven. Onze studentencoaches dragen daar bijvoorbeeld aan bij.

Mariken Thomasse
Mariken Thomasse

Een ander voorbeeld: we zijn voor de diploma-uitreiking heel het land door gereisd om de diploma’s te overhandigen. Die verbinding met de opleiding behouden en versterken, is van belang voor het studentenwelzijn. Als je beweert dicht bij je studenten te staan, dan past dit daarbij.’

Voorbeeld 3: Corona als middel om onderwijsontwikkelingen te versnellen
‘We hadden met Fontys for Society al voor "meervoudige waardecreatie" gekozen. Welzijn is namelijk minstens zo belangrijk als welvaart. De mens staat veel meer centraal. De keuze om de mens centraal te stellen was bij Communicatie al gemaakt vóór corona. Dat dat een goede keuze bleek, werd bevestigd door de positionering van Fontys naar ‘For Society’ en corona. Corona heeft die ontwikkelingen versneld en aangewakkerd. En nu kunnen we heel mooi doorpakken.’

Voorbeeld 4: Laat studenten leren van elkaar
‘Studenten kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Daarom werken we met extra studentenassistenten. Maar ook onze alumni hebben een inbreng. Die hoeven we maar te bellen en ze komen naar school. En het mooie is: onze alumni leren er ook weer van om met de huidige studenten mee te denken. Zo blijft iedereen zich ontwikkelen en blijven we in verbinding met elkaar.’

Voorbeeld 5: Zorg voor een ‘mama’ voor studenten
‘Wij hebben binnen onze opleiding een soort bonusmama: Hanneke. Zij zat eerder niet op haar plek en kan hier haar warme, sociale en betrokken kant goed laten zien. Daar komt bij dat ze geen docent is. Dus ze geeft geen beoordelingen en is onafhankelijk. We merken dat zij echt de "moeder" kan zijn voor onze (inter)nationale studenten. Zij heeft bijvoorbeeld huiskamergesprekken gevoerd, maar ze is er ook gewoon voor een knuffel.

Overigens nemen onze mentoren deze rol ook deels op hen. Zij hebben bijvoorbeeld met onze internationale studenten tijdens corona gezocht naar een huisarts of gingen mee naar het ziekenhuis. We hebben er samen veel tijd en moeite in gestoken om zo gezond mogelijk door een uitdagende tijd te komen.’

Voorbeeld 6: Vergeet niet om ook aandacht te hebben voor je professionals
‘Het is belangrijk om niet alleen oog te hebben voor studenten, maar ook voor professionals. Corona had namelijk ook een grote impact op het team. De afstand paste niet bij ons. Je wilt niet dat onze professionals omvallen. Dat wil je niet voor je collega én het heeft meteen weer weerslag op studenten. In die cirkel wil je niet terechtkomen.

Aan de ene kant hebben we ingezet op de persoonlijke situatie: even extra aandacht hebben voor elkaar. Dat kan heel simpel iets zijn als zeggen: neem gerust twee uurtjes ‘vrij’ tussen al die online meetings door. Zorg voor jezelf, ga lekker boodschappen doen. Daarnaast zijn we samen ook in de weer geweest om nieuwe vaardigheden aan te leren. Hybride onderwijs vraagt bijvoorbeeld om een andere didactiek. Het voordeel is dat de meer coachende rol, die we altijd al voor ogen hadden, sneller werd vormgegeven. En als alles beweegt, beweegt ook je curriculum. Corona bevestigde wat we allemaal al wisten: we kunnen niet meer stilstaan. Daar verandert de wereld te snel voor.’

Verhalenreeks NPO-gelden

Auteur: Bureau Textvast

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.