De docent als jobcoach

Kwaliteitscheck
Deze training is bedoeld voor de ervaren docentcoach die zich graag bezig wil houden met loopbaanbegeleiding van (bijna) afgestudeerde studenten met een ondersteuningsbehoefte (denk aan: autisme, ADHD, angst, dyslexie, mantelzorgtaken, lichamelijke en/of psychische klachten) richting een passende afstudeer- of werkplek.
Locatie
Eindhoven
Duur
19 bijeenkomsten

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Docenten | Studentcoaches

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Coach | Verbinder

Om succesvol te kunnen deelnemen zal de beoogde deelnemer aan een aantal voorwaarden moeten voldoen: (1) Basis coachende vaardigheden (zoals BKO nieuwe stijl, leertraject docent als coach, etc.); (2) Affiniteit met studenten met een afstand tot de arbeidsmarkt; (3) Een praktijkomgeving waarin geoefend kan worden; (4) Commitment om een ontwikkelingstraject aan te gaan, na afloop blijvend te investeren in de rol van jobcoach-docent in de eigen onderwijspraktijk, mogelijk in samenwerking met Career Jumpstart.

Omschrijving

Het profiel van een jobcoach-docent ziet er als volgt uit:

 • De jobcoach-docent zet in op een sociale en veilige omgeving en is geduldig, oordeelvrij en heeft oog voor de situatie van de student;
 • De jobcoach-docent kijkt naar de persoon, zijn talenten en ook naar de andere levensgebieden van de student;
 • De jobcoach-docent handelt oplossingsgericht, biedt maatwerk (door inzet van diverse tools) in de begeleiding en spreekt met betrokkenen duidelijke kaders af;
 • De begeleiding van de jobcoach-docent bestaat uit begeleiden en matchen in het werkveld, waarbij de student stagefit (of afstudeerfit, of werk-fit) wordt gemaakt. De jobcoach-docent matcht een student met een passende organisatie en biedt begeleiding in de praktijk, waarbij de jobcoach zelf naar een geschikte plek voor student moet kunnen zoeken (matching zonder concurrentie).

Voorafgaand aan de start zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden met de leertrajectbegeleider om kennis
te maken en de criteria voor deelname te bespreken. Deze cursus bestaat uit 10 fysieke bijeenkomsten, 4 intervisie bijeenkomsten en 5 supervisiebijeenkomsten. De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Startbijeenkomst (1 bijeenkomst);
 • Module 1: introductie jobcoaching (2 bijeenkomsten);
 • Module 2: neurodiversiteit (1 bijeenkomst);
 • Module 3: psychische problematiek (1 bijeenkomst);
 • Module 4: stage/werkfit (2 bijeenkomsten);
 • Module 5: matching & nazorg (1 bijeenkomst);
 • Module 6: Coaching on-the-job (1 bijeenkomst);
 • Afsluitende bijeenkomst (1 bijeenkomst).
 • Tussen de bijeenkomsten oefenen de deelnemers het geleerde in de eigen onderwijspraktijk en reflecteert de deelnemer hierop.
 • Meelopen met een senior jobcoach-docent (intercollegiaal)
 • Intervisiebijeenkomsten onder leiding van leertrajectbegeleider
 • Supervisie door expert jobcoach

Resultaat

 • De jobcoach-docent beschikt over voldoende coaching vaardigheden en kennis om studenten met een extra
  ondersteuningsbehoefte te coachen in hun stage- en afstudeerproces.
 • De jobcoach-docent is vaardig in het signaleren van de belemmerde factoren en kunnen inspelen op behoeften van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte tijdens hun stage en afstuderen.
 • De jobcoach-docent heeft kennis van verschillende coaching methodieken, praktische middelen en tools en kunnen deze gericht inzetten voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte tijdens de stage en afstuderen.
 • De jobcoach-docent heeft zicht op arbeidsvaardigheden en talenten om de stap richting stage, afstuderen en arbeidsmarkt succesvol te laten verlopen en in staat om dit over te dragen op de student en de werkgever.
 • De jobcoach-docent kan studenten inzicht geven in hun talenten en kwetsbaarheden en kunnen dit inzetten bij matching met stage en/of werkplek.
 • De jobcoach-docent heeft kennis van/inzicht in de heersende stigmatisering van de doelgroep bij zichzelf en vanuit de arbeidsmarkt. Ze kunnen hier proactief op reageren.
 • De jobcoach-docent heeft kennis van de wet- en regelgeving rondom jobcoaching en van de externe sociale kaart.
 • De jobcoach-docent heeft inzicht in eigen talenten en coachstijl. De docent weet deze toe te passen in coaching/begeleiding met studenten.
 • De jobcoach-docent is in staat om te reflecteren op het eigen ontwikkelproces, heeft inzicht in de eigen ontwikkelpunten als stagetrajectcoach en kan hiermee zelfsturend aan de slag gaan.

Data en tijden

De cursus start in september 2023 en wordt afgerond in februari 2024. Er zullen 2 groepen starten van maximaal 12 deelnemers per groep.

Trainingsdata zijn op woensdag van 10 tot 14 uur:

 1. 6 september 2023
 2. 20 september 2023
 3. 4 oktober 2023
 4. 25 oktober 2023
 5. 8 november 2023
 6. 22 november 2023
 7. 6 december 2023
 8. 20 december 2023
 9. 17 januari 2024
 10. 31 januari 2024

Intervisie/supervisie:

 1. 13 september 2023
 2. 27 september 2023
 3. 11 oktober 2023
 4. 1 november 2023
 5. 15 november 2023
 6. 29 november 2023
 7. 13 december 2023
 8. 10 januari 2024
 9. 24 januari 2024

Tijdsinvestering:

 • Lesuren: Intakegesprek (1 uur) + 9 bijeenkomsten (4 uur per keer) = 37 uur
 • Intervisie/supervisie: 4 intervisie bijeenkomsten (1,5 uur) + 5 supervisie bijeenkomsten (1,5 uur) = 13,5 uur Zelfstudie + praktijk: 30 uur
 • Gemiddelde tijdsinvestering: 4 u.p.w.

Wanneer de training succesvol wordt afgerond, ontvang je een bewijs van deelname.

Meer info

Manon Krabbenborg
m.krabbenborg@fontys.nl

Kosten: € 1.225,00

Georganiseerd door: Fontys Hogeschool HRM en Psychologie