De rol van Bruggenbouwers in een hybride leeromgeving, podcast deel 3

Deel 3 van een drieluik over 'de rol van Bruggenbouwers in een Hybride leeromgeving'. In deze aflevering kijken we naar de rol vanuit het perspectief van netwerken.
Locatie
Online

Voor wie?

Fontysprofessionals

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Bruggenbouwer

Omschrijving

Programma Hybride Leeromgevingen

De samenwerking met de beroepspraktijk vanuit het beroepsonderwijs op MBO en HBO niveau staat in deze podcastserie centraal. We gaan daarbij op zoek naar alle aspecten en randvoorwaarden die de aansluiting zouden kunnen verbeteren.
Het onderzoeksgebied over Hybride leeromgevingen is relatief nieuw. We gaan we ons uiterste best doen om zo veel mogelijk relevante aspecten boven tafel te krijgen. Daarom gaan we in gesprek met studenten, docenten, decanen en onderwijsmanagers op zowel MBO als ook HBO scholen.
Bovendien gaan we in gesprek met werkgevers, werknemers en andere vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende sectoren in de beroepspraktijk, zoals:

 • Zorg & Welzijn
 • Transport & Logistiek
 • Robotica & Automatisering
 • ICT
 • Dienstverlening
 • Agrarische sector

Uitgangspunt is telkens dat de afstand tussen beroepsonderwijs en de beroepspraktijk kan worden verkleind door middel van Hybride Leeromgevingen. En met zo'n leeromgeving bedoelen we dan het snijvlak tussen de beroepsopleidingen en het werkveld. Het werkveld bestaat uit niet alleen uit commerciële bedrijven, maar ook non-profit instellingen, de overheid en alles daartussen in.

In deze podcast serie gaan we op zoek naar:

 • welke soorten hybride leeromgevingen er zijn,
 • wat de meerwaarde is van hybride leeromgevingen,
 • op welke wijze vanuit Fontys wordt gewerkt aan Hybride Leeromgevingen.

In zo'n hybride omgeving worden Leren en Werken dichterbij elkaar gebracht. Door leren en werken dichter bij elkaar te brengen kunnen synergie voordelen ontstaan die voor studenten, docenten en het werkveld interessant zijn.

Sprekers

 • Gespreksleider is drs. Ronald Scheer. Ronald is docent Mechatronica bij Fontys hogeschool voor Engineering in Eindhoven.
 • Nard Langenberg is docent, Lecturer Practitioner & Onderzoeker bij Fontys hogescholen.
 • Yvonne Kirkels is lLecturer/researcher Strategy and Innovation Management Fontys Hogescholen, Open University.
 • Johan van Herk is adviseur Fontys Programma Hybride Leeromgevingen bij Fontys Hogescholen.

Meer info

Kosten: € 0