Fontys Leergang Praktijkgericht Onderzoek

Kwaliteitscheck
In deze leergang vergroot je kennis en vaardigheden t.a.v. methodologisch verantwoord en gestructureerd werken t.a.v jouw eigen onderzoeksvoorstel/ casus. Je werkt, onder begeleiding van een aantal Fontys-experts, toe naar een kwalitatief voldoende onderzoeksvoorstel waarmee subsidie verworven kan worden uit de tweede of derde geldstroom en waarmee impact gerealiseerd kan worden.
Locatie
Eindhoven
Duur
9 bijeenkomsten
Startdatum
19 september

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Docenten | Onderzoekers/lectoren

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Onderzoeker | Coach | Expert | Kennisdeler

Omschrijving

Algemeen

De Fontys leergang Praktijkgericht Onderzoek is specifiek ontwikkeld als onderdeel van het Verbeterprogramma Praktijkgericht Onderzoek. Deze richt zich op docent/onderzoekers die hun kennis en vaardigheden rondom het methodologisch verantwoord en gestructureerd werken van praktijkgericht onderzoek willen verbeteren. En daarbij hoort ook een kwalitatief voldoende onderzoeksvoorstel in kunnen dienen waarmee subsidie verworven kan worden uit de tweede of derde geldstroom.

Docent/onderzoekers die de intentie en ambitie hebben om op deze manier actief met hun eigen onderzoeksvoorstel aan de slag te gaan.
 

Inhoud

De training bestaat uit:

 • Een intakegesprek waarin je met een trainer jouw onderzoeksvoorstel bespreekt. Het is belangrijk dat je een concreet voorstel hebt, waaraan je kan werken tijdens de modules.
 • Vijf modules die gedurende 9 bijeenkomsten worden verzorgd door inhoudsexperts uit de Fontys organisatie en waarbij je zelf ook praktisch met jouw eigen casus aan de slag gaat. De thematieken van de modules worden hieronder toegelicht.
 • Bij de meeste modules hoort een opdracht waarop door de experts feedback wordt gegeven. Een actieve inbreng is hier dus ook een vereiste om een optimaal resultaat uit deze training te halen en om van en met elkaar te kunnen leren.
 • Een afsluitende bijeenkomst


Module 1: Praktijkgericht Onderzoek binnen Fontys en Impact van onderzoek

 • 2 dagdelen.
 • In de 1e sessie gaan we in op de visie van Fontys op Praktijkgericht Onderzoek en welke 'taal' we hierin spreken. 
 • De 2e sessie is een werksessie waarbij je gaat werken aan het impactplan van jouw onderzoekscasus.

Module 2 : Onderzoek aansturen vanuit projectmanagement

 • 2 dagdelen. 
 • In samenwerking met Fontys Portfolio Management Office worden deze modules verzorgd.
 • Onderwerpen die behandeld worden, zijn o.a.: het opstellen van een projectdefinitie o.b.v. de onderzoekscasus, projectplanning, projectinrichting, stakeholderanalyse en handvatten voor communicatie en risicoanalyse.
 • De exacte invulling kan nog aangepast worden o.b.v. de leervragen uit het intakegesprek.

Module 3: Onderzoeksmethodieken van praktijkgericht onderzoek

 • 2 dagdelen.
 • In samenwerking met Fontys experts op het gebied van o.a. kwantitatief en kwalitatief onderzoek, ontwerpgericht- en actiegericht onderzoek.
 • Hierin wordt rekening gehouden met maatwerk op basis van de intakegesprekken.

Module 4: Subsidie aanvraag en stakeholdermanagement

 • 1 dagdeel.
 • Deze module wordt verzorgd door de experts van Fontys Subsidie Advies (FSA) en regionale samenwerking/Public Affairs van de Dienst O&O.
 • Zij informeren je over het proces van de (RAAK)-subsidie-aanvragen en hoe zij daarbij kunnen ondersteunen. Tevens informeren ze je over het belang van kennis van de regio en stakeholdermanagement en krijg je praktische tips over afstemmen van onderzoek op regionale programma's en het betrekken van de juiste stakeholders hierbij.

Module 5: Pitchen en Presenteren van je onderzoeksvoorstel 

 • 2 sessies van 3 uur.
 • Deze module wordt door een externe partij verzorgd.
 • Deze module draait om het overtuigend overbrengen van het projectplan en de projectresultaten. Hoe verleid je partijen om een samenwerking aan te gaan?
  Hoe overtuig je subsidieverstrekkers? Hoe breng je jouw project onder de aandacht, zodat je het succes van jouw onderzoeksgroep of lectoraat kan delen met de buitenwereld?

Resultaat

Je hebt na afloop van deze training:

 • inzicht in de verschillende stappen in het methodologisch proces van Praktijkgericht onderzoek en je kunt deze stappen vertalen naar jouw eigen onderzoeksproject;
 • jouw vaardigheid vergroot in het formuleren van onderzoeksvragen of gezamenlijk met anderen vragen te articuleren voor onderzoek en praktijkontwikkeling;
  • jouw kennis uitgebreid over diverse onderzoeksmethodieken, onderliggende principes en methoden m.b.t. praktijkgericht onderzoek;
  • een subsidieaanvraag geschreven op basis van een initiatief vanuit de onderzoeksgroep waarbij je betrokken bent;
  • jouw leer- en ondersteuningsnetwerk rondom Praktijkgericht onderzoek binnen Fontys uitgebreid en je participeert hierin.

Je kunt na afloop van deze training:

 • weloverwogen keuzes maken voor een specifieke onderzoeksmethodiek van praktijkgericht onderzoek en op basis hiervan een onderzoek opzetten of verder inrichten;
 • een onderzoeksaanvraag schrijven die voldoet aan de criteria van de beoordelingscommissie (RAAK) waardoor de kans op verkrijgen van subsidie wordt vergroot;
 • het proces rondom de RAAK-subsidieaanvraag op de juiste manier doorlopen en weten hoe het subsidieloket van Fontys hierbij kan ondersteunen;
 • jouw onderzoeksaanvraag op een overtuigende wijze pitchen en presenteren.
 • jouw eigen onderzoek positioneren en verantwoorden naar anderen (niet alleen naar een subsidieverstrekker, maar ook naar de beroepspraktijk en wetenschap).

Data en tijden:

Module 1 - dag 1: 19-09-2024 09.00 - 12.00 uur
Module 1 - dag 2: 03-10-2024 09.00 - 12.00 uur
Module 2 - dag 1: 17-10-2024 09.00 - 12.00 uur
Module 2 - dag 2: 14-11-2024 09.00 - 12.00 uur
Module 3 - dag 1: 05-12-2024 09.00 - 12.00 uur
Module 3 - dag 2: 19-12-2024 09.00 - 12.00 uur
Module 4 - dag 1: 09-01-2025 09.00 - 12.00 uur
Module 5 - dag 1: 23-01-2025 09.00 - 12.00 uur
Module 5 - dag 2: 06-02-2025 13.00 - 17.00 u incl borrel

Locatie

Fontyslocatie in Eindhoven (exacte locatie volgt t.z.t.)​

Meer info

hrlearningdevelopment@fontys.nl

Kosten: € 1195

Georganiseerd door: Dienst Personeel en Organisatie