Fontys Netwerk Taal

Wil jij meedenken over (de volgende fase) van een taalbeleid voor Fontys? We zijn op zoek naar collega’s die mee willen denken over de ontwikkeling en implementatie van dit taalbeleid. Concreet gaat dit o.a. over Nederlandse taal voor Nederlandstalige studenten, Nederlandse taal voor anderstalige studenten en professionalisering van medewerkers.
Locatie
Online

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Docenten | Medewerkers ondersteuning (OOP) | Leidinggevenden | Studentcoaches | Onderzoekers/lectoren | Project / Programmaleiders

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Kennisdeler | Bruggenbouwer | Expert | Lerende samenwerkende professional

Omschrijving

Taal speelt een fundamentele rol in het onderwijs! Voor dit netwerk zoeken we collega’s die:

  • Kennis en ervaring hebben op het gebied van taalonderwijs, taalontwikkeling en/of taalvaardigheidstrainingen.
  • Affiniteit hebben met studiesucces, studentenwelzijn en internationalisering.
  • Enthousiast zijn om samen te werken en te brainstormen over nieuwe ideeën.

Onze afgestudeerden beschikken over vele vaardigheden, maar een groeiend aantal ondervindt uitdagingen op het
gebied van taal. Dit is een signaal dat we niet kunnen negeren. De afgelopen jaren heeft het werkveld herhaaldelijk aangegeven dat ze merken dat afgestudeerden bijv. op het gebied van grammatica, zinsbouw, het structureren van teksten, etc. tekort schiet en niet het niveau laat zien wat van hun opleiding verwacht mag worden. We zijn op zoek naar collega’s die mee willen denken over de ontwikkeling en implementatie van dit taalbeleid. Concreet gaat dit o.a. over Nederlandse taal voor Nederlandstalige studenten, Nederlandse taal voor anderstalige studenten en professionalisering van medewerkers.

Hoe doe je mee?

  • Door deel te nemen aan één Microsoft Teamsomgeving met vier thema's.
  • Kies de subkanalen die jou aanspreken.
  • Je hoeft het beleid niet te verzinnen, maar denkt mee over de concretisering en implementatie ervan.

Wat kun je verwachten?

  • De kans om mee te werken aan een belangrijk project dat de kwaliteit van het onderwijs aan onze hogeschool verbetert en dat betere studenten aflevert aan de arbeidsmarkt/maatschappij.
  • De mogelijkheid om van elkaar te leren en je eigen kennis en ervaring te delen. Je deelt de best practices met elkaar!
  • Bij te dragen aan beleid wat onze studenten écht verder helpt op het gebied van taal en wat tevens uitvoerbaar is binnen jouw eigen instituut.
  • De kans om je netwerk te vergroten.

Het Fontys netwerk Taal start 9 april om 15.00 - 16.30 in het algemene Microsoft Teams kanaal met een digitale kick-off. In de maanden tot de zomervakantie plannen we twee fysieke bijeenkomsten en tussendoor werken we vooral digitaal, op afstand, met elkaar samen.

Meer info

Sandra van de Ven (s.vandeven@fontys.nl) en Sander Waulthers (s.waulthers@fontys.nl)

Kosten: N.v.t.

Georganiseerd door: Dienst Studentenvoorzieningen