Studeerbare programma's, studentcoaching en verwijzing

Fontys stopt vanaf studiejaar 2024-2025 met het uitreiken van studieadviezen met een bindend karakter. Dit kan vragen om extra aandacht voor de studeerbaarheid van de opleidingen, de wijze waarop studentcoaches hun coachende rol invullen en een herinrichting vragen van de verwijzing in de propedeutische fase. Daarom is deze handreiking over studeerbare programma’s, studentcoaching en verwijzing opgesteld.
Locatie

Voor wie?

Docenten | Medewerkers ondersteuning (OOP) | Studentcoaches

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Coach

Omschrijving

Fontys heeft besloten om met ingang van het studiejaar 2024-2025 geen bindend negatieve studieadviezen meer
te verstrekken. Dit omdat dit instrument niet langer past binnen de ambitie van Fontys voor talentgericht opleiden, en omdat uit onderzoek is namelijk gebleken dat het teveel talentvolle en kansrijke studenten ervan weerhoudt om hun studie succesvol te vervolgen.

Het loslaten van het bindende karakter van het studieadvies kan vragen om extra aandacht voor de studeerbaar-heid van de opleiding voor de student, de wijze waarop studentcoaches hun coachende rollen invullen en een herinrichting vragen van de verwijzing in de propedeutische fase.

Om de opleidingen te ondersteunen bij het loslaten van het bindend negatief studieadvies, is er een handreiking opgesteld met praktische informatie over de volgende aandachtsgebieden:

1. Studeerbaar programma
2. Studentcoaching
3. Verwijzing
4. Communicatie studieadvies

Deze handreiking is tot stand gekomen in overleg met collega’s vanuit de opleidingen en de diensten, vanuit een brede inbreng van expertises. Vanuit juridisch oogpunt, studentcoaching en -begeleiding, opleidingsinrichting en communicatie. Daarmee biedt het hopelijk veel handvatten bij opkomende vragen.

Neem bij vragen over deze handreiking, extra tips of extra ondersteuning bij de implementatie contact op met Dimphy Hooijmaijers (dienst Onderwijs en Onderzoek), Rosemarie Moonen (dienst Marketing en Communicatie) of juridischezaken@fontys.nl.

Meer info

Rosemarie Moonen/Dimphy Hooijmaijers
r.moonen@fontys.nl / d.hooijmaijers@fontys.nl

website Bindend studieadvies

Kosten: N.v.t.

Georganiseerd door: Dienst Marketing en Communicatie