Thema's

Op Fontys Hub lees je de verhalen van mensen die in hun dagelijks werk bezig zijn met de thema’s zoals die zijn benoemd in de meerjarenvisie Fontys for Society. Maar welke zijn dat en wat houden ze in?

Fontys heeft de ambitie om in 2025 optimaal ‘talentgericht’, ‘onderzoekend’, ‘wendbaar’, ‘duurzaam’, ‘inclusief’, 'internationaal' en ‘vitaal’ te zijn. Op dit platform krijgen deze thema’s een gezicht. Door te informeren, mooie interviews en het verdiepen van informatie.  

Dit gebeurt op de gelijknamige themapagina’s (zie het menu bovenaan deze pagina). Kijk wat er voor jou bijzit en laat je inspireren door de verhalen van anderen.

Talentgericht Fontys

Het motto van Fontys luidt: iedereen die over de juiste vooropleiding beschikt en zijn talent wil ontplooien, is welkom. En als de student klaar is met zijn opleiding, betreedt die goed toegerust de arbeidsmarkt. 

Maar hoe krijgt Fontys dat voor elkaar? Daarvoor zet de organisatie in op de (door)ontwikkeling van onder meer: 

  • Uitbreiding van het opleidingsaanbod; niet alleen voltijdbachelors, maar ook onder meer masters, associate degrees en zelfs een hbo-variant van de PhD. 
  • Verbetering van de toegankelijkheid. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij Fontys, maar ook: er wordt rekening gehouden met verschillen in achtergrond en voorkennis. Flexibilisering van het onderwijs en digitalisering helpen daarbij. 
  • Versnellen van authentiek leren, in hybride leer- en werkplaatsen, samen met het werkveld. 
  • Aandacht voor studentsucces: als studenten zich goed voelen op hun opleiding, hebben zij meer kans om hun studie succesvol af te ronden. 
Talentgericht

Internationalisering en nieuwe visie

Fontys leidt studenten op in een internationale regio. Tegelijkertijd zien we dat onze studenten zich tijdens hun opleiding meer willen richten op internationaal maatschappelijke vraagstukken als voorbereiding op hun rol in onze multiculturele en veelal internationaal georiënteerde samenleving.

Fontys heeft een visie op het gebied van internationalisering voor onderwijs, onderzoek en de ondersteunende processen. Deze visie is de komende jaren leidend in de ontwikkeling van beleid op onder andere het (internationale) opleidingenportfolio, taal, werving en studentenhuisvesting.

Visie internationalisering


Onderzoekend Fontys

Fontys een ‘onderwijsfabriek’? Dat is allang verleden tijd. Fontys staat bekend als onderzoekende organisatie. Dat betekent: onderwijs en onderzoek zijn gelijkwaardige activiteiten, en zijn binnen ieder instituut en iedere opleiding nauw met elkaar verbonden.

Fontys wil haar kennis en kunde inzetten om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, vergrijzing en digitalisering. Samen met bedrijven en instellingen. In lectoraten, hybride leer- en onderzoekomgevingen en  centres of expertise (coe’s) of kleinschaligere kenniscentra, komen onderwijs, onderzoek en werkveld samen om daar onderzoek naar te doen. 

Maar hoe wordt Fontys zo ‘onderzoekend’ mogelijk? Dat vergt behalve samenwerkingsverbanden en nieuwe onderwijsvormen ook een onderzoekende houding van zowel studenten als medewerkers. Goede voorbeelden van interessant onderzoek en van medewerkers die zich daarvoor inzetten, vind je op Fontys Hub. 

Onderzoekend

 

Wendbaar Fontys

Wie in 2025 een bezoek brengt aan Fontys, komt terecht in een dynamische gemeenschap. Een community van flexibele professionals - docenten, managers, ondersteunend personeel - die elkaar makkelijk vinden.  

 De hogeschool neemt afscheid van de decentrale besturing. Toch behouden de onderwijsinstituten autonomie over onder meer hun onderwijsvisie en studentbegeleiding. Maar er komen wel gezamenlijke ondersteunende processen. 

Daarvoor zijn verschillende programma’s en projecten opgetuigd, denk aan het project Digitale Leeromgeving (DLO) en Plannen van Onderwijs, Inzet en Middelen (POIM). Portfolio Management Office (PMO) biedt hierbij ondersteuning en adviseert het college van bestuur bij het professionaliseren van de programma- en projectenaanpak. 

Ook hier geldt: verdere professionalisering hangt nauw samen met de persoonlijke ontwikkeling van de docenten en het ondersteunende personeel van Fontys. Leiderschap en persoonlijk leiderschap staan daarbij centraal. De hogeschool wil die ontwikkeling optimaal ondersteunen en faciliteren en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. 

Wendbaar

Duurzaam, vitaal en inclusief Fontys

In de strategie Fontys for Society liggen nog drie andere belangrijke basiswaarden besloten. Aanvullend op de drie themapagina’s over de kernwaarden van Fontys, heeft Fontys Hub daarom drie extra themapagina’s: duurzaam, vitaal en inclusief.  

Het thema duurzaam loopt over twee sporen: Fontys wil een duurzame bedrijfsvoering, maar ook duurzaamheid in haar opleidingen laten doorsijpelen en waar kan daarin ook nog een samenwerking vinden. Twee vliegen in één klap. 

 Vitaal gaat over vitaliteit van de medewerkers. Hoe gaan zij met plezier naar hun werk? Hoe blijven zij gemotiveerd en gezond? Wat kan Fontys doen om hen daarbij te helpen en wat kunnen zij zelf doen?  

 Het thema inclusief heeft alles te maken met het eerder genoemde thema ‘toegankelijk Fontys’, maar heeft toch een eigen pagina op Fontys Hub. Het gaat om meer dan toegankelijkheid. Het gaat erom dat Fontys een inclusieve hogeschool wil zijn, voor studenten en medewerkers, waar iedereen welkom is en waar mensen oog hebben voor elkaar. Op de gelijknamige themapagina vind je behalve inspirerende verhalen tal van voorbeelden van goede initiatieven die zorgen voor bewustwording en waar studenten en medewerkers zich bij kunnen aansluiten. 

Wil je zelf een verhaal of informatie delen op een van deze themapagina’s? Neem dan contact op met de redactie via hub@fontys.nl