Fontys breidt portfolio uit met Associate degrees: 'Deze opleiding vult een hiaat'

Mia van Rijsewijk: 'We hebben er vertrouwen in dat de Ad gaat voorzien in een vraag.'

De tweejarige opleiding Associate degree (Ad) heeft in korte tijd een vaste plek weten te bemachtigen in het Fontys-opleidingenportfolio. Mia van Rijsewijk: ‘De opleiding vult een hiaat in het Nederlandse onderwijsstelsel en voorziet in een behoefte. We gaan ons aanbod hierop versterken.’

Voor wie nog niet vertrouwd is met de term: een Associate degree (Ad) is een tweejarige hbo-opleiding, bedoeld voor dezelfde doelgroep als de bachelor-opleiding, en vult een hiaat in het Nederlandse onderwijsstelsel in vergelijking met onderwijs in het buitenland. Qua niveau zit een Ad-opleiding tussen een mbo-opleiding (niveau 4) en een bachelor (niveau 6).

Flexibiliteit

Ongeveer 30 procent van de mbo-studenten studeert volgens Mia van Rijsewijk, consultant bij Fontys Onderwijs & Onderzoek, door op het hbo. Lang niet iedereen wil na het mbo nog vier jaar studeren. Voor die studenten kan een Ad volgens Mia uitkomst bieden.

‘Een Ad duurt twee jaar en is mede om die reden in trek bij afgestudeerde mbo-studenten en in toenemende mate bij havisten, zeker als ze wat praktischer ingesteld zijn. Bovendien biedt een Ad de student flexibiliteit. Na het behalen van het Ad-diploma is de student startbekwaam. Hij kán dan de arbeidsmarkt op, maar hij kan er ook voor kiezen nog door te studeren en zijn bachelor te halen.’

De arbeidsmarkt moet nog een beetje wennen aan het fenomeen Ad, aldus Mia. ‘In personeelsadvertenties zie je zelden dat ze iemand zoeken met een Ad-diploma. Die onbekendheid zit ons nog wat in de weg. Toch hebben we er vertrouwen in dat de Ad gaat voorzien in een vraag. We hebben nu 16 verschillende Ad-opleidingen en dat aanbod wordt uitgebreid, onder andere met meer voltijdsvarianten, omdat er vraag naar is. Met de Ad in ons portfolio kunnen we studenten een doorlopende lijn van opleidingen bieden van Ad naar master. (zie kader, red.).’

Nieuwe opleidingen

Een nieuwe opleiding starten is volgens Mia geen sinecure. ‘Er zitten al gauw enkele jaren aan voorbereiding in. Zo moeten we bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met een zogenaamde macrodoelmatigheidstoets aantonen dat er vanuit het bedrijfsleven vraag is naar de bewuste opleiding. Het is dus niet zo dat we kunnen zeggen: deze opleiding lijkt me een mooie aanvulling op onze portfolio, die zetten we in de markt. Als we een opleiding starten, dan weten we dat er voor afgestudeerden werk is.’

Bij het ontwikkelen van nieuwe Ad’s ligt de focus op brede Ad’s met meerdere afstudeerrichtingen Wie een Ad volgt, denkt al vrij snel (en praktijkgericht) na over de richting die hij op wil. Mia: ‘De start van deze Ad’s is breed en voor iedereen identiek, waarna de student de keuze maakt voor een afstudeerrichting . Bij de Ad Pedagogisch Educatief Professional bijvoorbeeld kan de student kiezen uit de richting pedagogisch specialist en educatief specialist basisonderwijs. Door de focus op brede Ad’s kan Fontys flexibel inspelen op actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt via de mogelijkheid om relatief eenvoudig afstudeerrichtingen aan te passen, toe te voegen of stop te zetten.’

Energie

Binnen Fontys zit er volgens Mia ‘energie’ op het onderwerp Ad. ‘Veel mensen dragen de uitbreiding van ons portfolio met Ad’s een warm hart toe. We hebben inmiddels ook een netwerk van mensen die met Ad’s bezig zijn. Kortom: je gaat nog vaker horen over onze Ad’s. Het zijn er nu zestien. Over een paar jaar zijn het er ongetwijfeld een stuk meer.’

Op 19 april 2024 worden twee Associate-degree talenten uit het land verkozen tot nationale Ad-ambassadeurs. Onder hen een Fontysstudent. Meer hierover lees je hier.

Serie over uitbreiding portfolio Fontys

Auteur en foto: Martin van Rooij

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.