Oriëntatiepropedeuse helpt bij het maken van een passende studiekeuze

Mathijs Feijen, Ilja Nooijen en Sabine Snippen.
De afgelopen jaren kozen studenten volgens projectleider Sabine Snippen en coach Mathijs Feijen te vaak voor een willekeurige opleiding die ‘iets met economie’ te maken had. Daarom besloot Fontys Economie en Communicatie een oriëntatiepropedeuse te ontwikkelen. Hoe pakten zij dat aan?

Hoe is deze propedeuse tot stand gekomen?

Sabine: ‘Uit onderzoek kwam naar voren dat 34 procent (van de FEC-uitvallers) een niet passende studiekeuze had gemaakt. Dat waren vooral studenten die geen idee hadden van wat ze precies wilden en zich ‘zomaar’ ergens voor inschreven. De andere gevolgen hiervan? Studievertraging, veel stress én onzekerheid. Ons doel met ons programma is om dit te voorkomen.’ Mathijs: ‘Kiezen ze uiteindelijk voor een opleiding buiten ons instituut? Oók dan is ons doel behaald. Wij hebben tevens een maatschappelijke functie. Ons doel is om jonge mensen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze straks klaar zijn voor hun rol in het werkveld. De arbeidsmarkt vandaag de dag vraagt namelijk om werknemers die weten wie ze zijn en wat ze kunnen. Daar draagt dit programma ook aan bij.’

Inmiddels loopt het programma al drie jaar, hoe ziet de oriëntatiepropedeuse eruit?

Sabine: ‘De start van het jaar is voor alle studenten hetzelfde. Studenten volgen de basisvakken die binnen iedere opleiding van ons instituut aan bod komen. Marketing, Algemene Economie, Onderzoek en Organisatiemanagement. Het is de basis die ze uiteindelijk nodig hebben. Ook organiseren we extra activiteiten om te ervaren hoe de opleiding en het werkveld eruitzien. Denk aan bedrijfsbezoeken, casussen en gastcolleges. Op die manier kunnen ze zich oriënteren op opleidingen in de domeinen Financieel, Bedrijfskundig, Ondernemerschap én Marketing & Communicatie. Na de eerste periode laten ze één domein vallen, en zo verder. Zo blijft er aan het eind van het schooljaar één opleiding over en is de meest passende studiekeuze gemaakt. Ze krijgen zo de ruimte om te onderzoeken waar hun interesse én talent ligt.’ Mathijs: ‘Dit jaar zijn er vijftig studenten gestart, verdeeld over twee klassen. Het mooie aan dit programma is de intensievere en persoonlijke begeleiding. Ieder leerteam van tien studenten wordt begeleid door één coach en spreekt wekelijks in deze samenstelling over het leren studeren, talentontwikkeling en de studiekeuze.’

Wat is kenmerkend aan studenten die voor deze route kiezen?

Mathijs: ‘Dit zijn studenten die toch wel wat onzeker binnenkomen. Ze zijn zoekende in hun studierichting, maar ook in het leren studeren. Gelukkig zitten ze hier samen met anderen die datzelfde gevoel ervaren. Dat zorgt voor verbinding.’

Brengt de propedeuse nog meer voordelen?

Sabine: ‘Zeker. De unieke samenwerking tussen de negen opleidingen levert veel op. Zo hebben docenten onderling bijvoorbeeld veel geleerd over elkaars werkwijze. Waarom als marketingdocent het wiel opnieuw uitvinden, als er al ergens een geweldig project voor je klaarligt? We hebben elkaar meer gevonden.’

Mathijs: ‘Ik denk dat we als opleidingen ook hebben geleerd hoe we verschillende ‘soorten’ studenten kunnen aanspreken, de meer commerciële student vraagt om een andere benadering dan iemand die voor Financieel kiest. Daar hebben we nu bewust bij stilgestaan.’

Dus het programma is succesvol?

Sabine: ‘Zeker. Het afgelopen jaar hebben wij 86 procent van de studenten goed kunnen helpen bij het maken van hun studiekeuze.

Daar mogen we trots op zijn. De kwaliteitsgelden zijn vooral gebruikt voor het onderzoek en de (door)ontwikkeling van het programma. Het instituut heeft inmiddels besloten om met deze propedeuse door te gaan. Sinds dit jaar zijn we dus geen pilot meer. Een mijlpaal!’

Verhalenreeks over Kwaliteitsafspraken

 • 13 december
 • Talentgericht
 • TGO

Tom Langhorst: ‘Onderzoek doe je samen’

Onze kennis vergroten en die vervolgens overdragen. Volgens Tom Langhorst is het dé kerntaak van Fontys. De ervaren docent-onderzoeker realiseert zich dat daarbij de traditionele rol van de docent én de traditionele onderwijsvorm veranderen.

Lees verder
 • 29 januari
 • Talentgericht
 • TGO

‘Blended learning is meer dan een paar online tools'

'Met blended learning kun je onderwijs gemakkelijker toespitsen op wat de student nodig heeft. Het is veel flexibeler dan enkel klassikaal onderwijs.’ Lees hoe Daniël Fermont van OSO dat doet in zijn onderwijs.

Lees verder
 • 7 maart
 • Talentgericht

Journalistiek helpt langstudeerders: ‘Het gevoel van onrust is nu weg’

Langstudeerders… Elke opleiding binnen Fontys loopt er tegenaan. Ook bij Fontys Journalistiek. Daar moest iets aan veranderen, vonden Monique Hamers en Simon Knopper. Er kwam een integraalassessment: een alternatief traject om af te studeren. En dat blijkt een succes.

Lees verder
 • 17 november
 • Talentgericht

‘De verhalen in de podcast laten zien hoe mooi verpleegkunde is’

Wie met Fontysdocent en verpleegkundige Erik van Roon spreekt, kan niet om zijn passie voor podcasts heen. ‘Ik ben er dagelijks mee bezig. Als ik er niet naar luister, dan maak ik er wel één.’ Zoals voor de serie “Verhalen uit de zorg”: ‘Daar zitten indrukwekkende verhalen tussen.’

Lees verder
 • 21 maart
 • Talentgericht

‘Bèta Ritme hielp me de hulp te zoeken die ik nodig had’

Begeleiding voor studenten dóór studenten. Bij Fontys Engineering bieden ze op die manier hulp aan studenten die vastlopen. Zij worden een-op-een begeleid door studenten van de opleidingen Toegepaste Psychologie en HRM.

Lees verder

TextVast

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.