Studentenwelzijn: 'Zet je antennes scherp en vraag door'

Irma Jacobs: 'Lekker in je vel zitten is een randvoorwaarde voor effectief studeren.'
De meeste Fontysstudenten fietsen soepel door hun studietijd heen, maar dat geldt niet voor iedereen. Via toegankelijke studentbegeleiding wil Irma Jacobs, docent bij de Fontysopleiding Commerciële Economie, het studentenwelzijn verbeteren én beter op de kaart zetten bij collega’s.

De NPO-gelden waren een stimulans om studentenwelzijn beter op de kaart te zetten bij het instituut Economie en Communicatie. Waarom was dat volgens jou nodig?
‘Natuurlijk zagen we altijd al studenten met strubbelingen, maar in coronatijd kwamen de problemen nog schrijnender aan het licht. De problematiek is heel divers, van een lastige thuissituatie (bijvoorbeeld scheiding van ouders, mantelzorg of een overlijden), studeren met AD(H)D of ASS, stress, faalangst, uitstelgedrag of studeren met een andere culturele achtergrond. Allerlei factoren kunnen het moeilijk maken om een studie goed af te ronden. Terwijl lekker in je vel zitten een randvoorwaarde is voor effectief studeren.’

Wat is studentbegeleiding precies?
‘Als het op de een of andere manier niet goed gaat met een student, kan hij of zij terecht bij het team Studentbegeleiding. We kijken wat een student nodig heeft om zich beter te voelen en zo soepel mogelijk de studie te vervolgen. Als studentbegeleiders hebben we een groot netwerk en werken we samen met Fontys-studentvoorzieningen. We kunnen elkaar ook altijd om advies vragen.’

Doe je dit werk alleen?
‘Nee, gelukkig niet. Bij Commerciële Economie werk ik samen met Lynn van Wijk, en binnen Economie en Communicatie zijn er nog een aantal studentbegeleiders actief. Het voordeel is dat we de opleiding kennen en dat de lijntjes korter zijn.’

Hoe vernieuwend is studentbegeleiding?
‘We hadden al een goed voorbeeld in huis. We delen een gebouw met onder andere de financieel economische opleidingen van Fontys. Zij werkten al langer met speciale studentbegeleiders. En natuurlijk hadden we al studiekeuzeadviseurs, decanen en psychologen. Maar uit onderzoek bleek dat lang niet alle studenten die hulp wisten te vinden. Ze trokken niet aan de bel, of pas als ze al diep in de problemen zaten.

Met studentbegeleiding trekken we de "zorg" breder en verlagen we de drempel. Zo voorkomen we dat problemen verergeren. Als studenten uitvallen, zijn ze pas echt ver van huis. Als hogeschool zijn wij natuurlijk ook gebaat bij gelukkige studenten en minder uitval. De NPO-gelden waren voor ons een noodzakelijke stimulans om hier echt mee aan de slag te gaan.’

De NPO-gelden zijn tijdelijk. Stopt dit project op den duur?
‘Zonder de NPO-gelden was dit project niet van de grond gekomen. Dankzij die gelden hebben we kunnen uitproberen wat werkt. We hebben nu veel scherper op ons netvlies hoe we het welzijn van studenten kunnen verbeteren.

Fijn dus dat binnen ons instituut is besloten dat we dit project voortzetten. De studentbegeleiders zijn dus een blijvertje. De relevantie is helder, onder andere door de uitslag van een onderzoek naar studentenwelzijn binnen Fontys Economie en Communicatie en een recent gepubliceerd onderzoek van het Trimbos instituut. Deze onderschrijven het nut van studentbegeleiders.’

Studentbegeleiders doen dit werk als extra taak, naast hun vak als bijvoorbeeld docent. Hoe groot is het draagvlak bij collega’s?
‘Dat wordt steeds groter. Ik zie het als mijn taak om collega’s bewust te maken van het nut. Vooral studieloopbaanbegeleiders hebben een belangrijke doorverwijzende rol. Je moet namelijk niet afwachten, maar zélf je antennes scherpstellen en doorvragen als je vermoedt dat er iets meer aan de hand is. Over een paar jaar hoop ik dat oog hebben voor studentenwelzijn structureel in ons systeem zit. We zijn op de goede weg.’

Verhalenreeks NPO-gelden

  • 27 september
  • Talentgericht

Van diploma-uitreiking on tour tot een bonusmama

Corona lijkt al even geleden, maar het onderwijs merkt nog steeds de gevolgen ervan. Met de zogenoemde coronagelden bood én biedt de overheid hulp. 6 voorbeelden van hoe Fontys ze inzet.

Lees verder

Auteur: Bureau Textvast

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.