• Basiskwalificatie AI én twee masters in de maak

  • 22 mei
  • Onderzoekend
  • Talentgericht

  Anke Bardie en Danny Jonker werken beiden als onderzoeksmanager bij het Kenniscentrum Applied AI for Society. Een van de doelen van het Kenniscentrum is dat alle Fontysstudenten met AI overweg kunnen als ze hun diploma halen, ongeacht de studierichting die ze hebben gevolgd.

 • Hoe ‘warme’ technologie mensen met dementie helpt

  • 7 mei
  • Onderzoekend

  Bij technologie in de zorg wordt al snel gedacht aan robots die het werk verlichten of data die de zorg efficiënter maken. ‘Functionele oplossingen dus’, zegt lector Rens Brankaert. ‘Terwijl technologie ook heel goed ingezet kan worden om relaties te versterken en om bewoners of cliënten meer eigen regie te geven.’ Dat onderzoekt hij samen met Muriel van Doorn.

 • ‘Elke drie maanden verdubbelt het energieverbruik van AI’

  • 7 mei
  • Duurzaam
  • Onderzoekend

  Artificiële Intelligentie: je ziet het steeds meer om je heen. Maar ondanks alle succesverhalen zit er een schaduwzijde aan, vertelt Gerard Schouten. Hij is lector AI en big data bij Fontys ICT en verbonden aan het Kenniscentrum Applied AI for Society. ‘Die AI-modellen kosten erg veel energie. Daarom verdiepen wij ons onder meer in Green AI: hoe maak je AI duurzamer?’

 • 'Mentale gezondheid moet een vak worden op school’

  • 15 april
  • Onderzoekend

  Hoe we rekensommen moeten oplossen en wat de verkeersregels zijn, leren we allemaal op school. Maar hoe je om moet gaan met het verlies van een dierbare, eenzaamheid of donkere gedachtes zijn dingen die we vaak zelf moeten uitvogelen. Docent Eveline Kersten maakt er samen met vier student-onderzoekers een podcast over.

 • Al vijf jaar op een rij organiseren zij de openbare colleges van Fontys

  • 15 april
  • Onderzoekend

  Ingrid Oonincx en René Luijendijk kwamen vijf jaar geleden samen op het idee om openbare colleges van Fontys te gaan organiseren in de mooie LocHal in Tilburg. 'Fontys doet interessant en maatschappelijk relevant onderzoek, daar moeten we vaker mee naar buiten.'

 • Evelyne Meens, lector Leren Floreren, stelt zich voor

  • 2 april
  • Onderzoekend

  Evelyne Meens is de sinds kort de nieuwe lector Leren Floreren. Samen met de mensen uit haar lectoraat onderzoekt ze hoe jongen mensen in hun studie of loopbaan het beste tot hun recht komen.

 • Dekolonisering van aardrijkskunde vraagt om genuanceerde kennis

  • 11 maart
  • Onderzoekend

  Onderzoek doen naar de dekolonisering van het aardrijkskunde onderwijs. Daarbij draait het vooral om meer aandacht voor de manier waarop naar de wereld wordt gekeken: probeer minder vanuit het eigen perspectief naar problemen en anderen in de wereld te kijken.

 • Informatie Ondersteuning Praktijkgericht Onderzoek beter ingericht

  • 20 februari
  • Onderzoekend

  Binnen Fontys houden veel collega’s zich bezig met onderzoek en daar komt veel bij kijken. Om onze onderzoekers te ondersteunen is de portal Ondersteuning Praktijkgericht Onderzoek (OPO) ingericht. Recent is deze portal verhuisd naar de nieuwe SharePoint online-omgeving.