• Talentgericht onderwijs: toetsing innoveert mee

  • 19 maart
  • Talentgericht
  • TGO

  Fieke Tychon en Brigit Kolen werkten aan het nieuwe kader Toetskwaliteit: ‘Met input van heel veel collega’s uit instituten hebben we een kader gemaakt waarmee het gesprek in het instituut kan worden gevoerd over hoe toetskwaliteit kan worden bereikt.’

 • Nieuwe OER is compacter, eenvoudiger en inclusiever

  • 15 maart
  • Talentgericht

  Een toegankelijke en inclusieve onderwijs- en examenregeling (OER), afgestemd op het Talentgericht Onderwijs bij Fontys. Hoe maak je die? Daarover boog zich een groepje experts en studenten van Fontys.

 • Inclusief taalgebruik: de juiste woorden veranderen steeds

  • 14 maart
  • Inclusief

  Docent-onderzoekers Elizabeth Venicz en Ilonka van der Sommen zijn gespecialiseerd in inclusief taalgebruik, inclusie en diversiteit. Aan de hand van voorbeelden en verhalen dagen zij je in een online college uit om mee te zoeken naar passende woorden en beelden.

 • Dekolonisering van aardrijkskunde vraagt om genuanceerde kennis

  • 11 maart
  • Onderzoekend

  Onderzoek doen naar de dekolonisering van het aardrijkskunde onderwijs. Daarbij draait het vooral om meer aandacht voor de manier waarop naar de wereld wordt gekeken: probeer minder vanuit het eigen perspectief naar problemen en anderen in de wereld te kijken.

 • FIR helpt Fontys geïnformeerde beslissingen te nemen

  • 8 maart
  • Wendbaar

  Goed beleid baseer je niet op aannames maar op feiten. Daarom beschikt Fontys over een tiental onderzoekers die louter onderzoek doen in het belang van de Fontysorganisatie. Levi van den Bogaard en Lisanne van der Horst leggen uit met welke vragen zij zich bezighouden.

 • Onderwijsvernieuwing is niet nieuw, afspraken wel

  • 5 maart
  • Talentgericht

  Studenten nemen de regie over hun eigen leerproces, krijgen meer vrijheid en leren van de keuzes die ze maken. Deze uitgangspunten van talentgericht onderwijs zijn niet nieuw binnen Fontys. Wat wel nieuw is, zijn de afspraken die hierover zijn vastgelegd.

 • Hoe Fontys kijkt naar Talentgericht onderwijs

  • 5 maart

  Fontys biedt Talentgericht onderwijs aan. Waarom doen wij dit? Hoe zie je het terug in ons onderwijs? En welke afspraken hebben we samen gemaakt? Lees er meer over in dit bericht.